Introductie

Dienstverlenings­concept

Een uitwerking van de wijze waarop de gemeente Barneveld haar kanalen, klantcontacten, processen en aansturing inricht. Deze uitwerking vertelt hoe wij vanuit de beleving ‘Ik ben blij met Barneveld’ diensten verlenen aan inwoners, ondernemers en partners.

Samenvatting

Dienstverlening is van ons allemaal, maar dat betekent niet dat we decentraal vorm kunnen geven aan onze dienstverlening. Dienstverlening vraagt om een gezamenlijke en niet vrijblijvende strategie ingegeven door ontwikkelingen en behoeftes die we uitvragen onder inwoners, ondernemers en partners. Vanuit de beleving ‘Ik ben blij met Barneveld’ vertalen we de behoeften van inwoners en ondernemers naar een belofte over onze dienstverlening. We richten ons op die dienstverlening waarbij inwoner en ondernemer in de rol van klant ons benaderen. De gemeente heeft daar een rol als dienstverlener en werkt klantgericht. In haar rol als handhaver, beleidsontwikkelaar of democratisch bestuurder werkt de gemeente echter vanuit het algemeen belang.

We vertellen per kanaal welk minimaal gewenst kwaliteitsniveau wij willen gaan bieden in onze dienstverlening. Daarna maken we gezamenlijke keuzes om die beloften waar te kunnen maken. We maken keuzes over het gewenste klantbeeld, kanaalinrichting & -sturing, mensen & cultuur, processen & systemen en organisatie & aansturing. Tot slot zetten we de eerste stappen in de richting van dat gewenste kwaliteitsniveau door de acties voor de komende jaren te benoemen.

We maken dit met z’n allen waar!