2. We maken dit met z’n allen waar!

Mensen en cultuur

De medewerkers maken het verschil door de inwoner/ondernemer centraal te zetten. Medewerkers moeten weten wie deze klant, inwoner of ondernemer, is. Een grote valkuil is dat we het plaatje invullen voor onze inwoner/ondernemer. Door ons te baseren op objectieve data en echte verbindingen met inwoner/ondernemer aan te gaan, geven we op individueel niveau invulling aan de integrale en afgestemde ervaring voor deze inwoner/ondernemer als klant.

Barneveldse uitgangspunten

  • Klantgericht denken is basiscompetentie voor iedere medewerker.
  • Oplossingsgericht kunnen werken is basisvaardigheid voor iedere medewerker met (persoonlijk) klantcontact.
  • We werken integraal en zoeken samenwerking op.
  • De oplossingsgerichte professional heeft oog voor de uitzonderingen; dit ondersteunen we met training en intervisie. Hij/zij heeft ruimte om te handelen en te interveniëren om maatwerk te leveren die recht doet aan individuele bijzondere omstandigheden.
  • We creëren de sfeer, het vertrouwen en de werkafspraken om af te kunnen wijken van de regels (maatwerk versus rechtsongelijkheid). 
  • Persoonlijk klantcontact mag meer tijd/capaciteit kosten. We bieden medewerkers ruimte voor accountmanagement en intervisie.
  • In houding en gedrag van medewerkers geven we gasten een gastvrij gevoel. 
  • We beschikken via diverse systemen over heel veel gebruikersinformatie. Deze informatie gebruiken we voor het samenstellen van een klantreis en onze klant te leren kennen. Inzichten in klantgedrag en –wensen vormen te allen tijde het startpunt voor alle beslissingen rondom de dienstverlening. We zien mogelijkheden om onze dienstverlening verder te verbeteren door informatie en processen rondom levensgebeurtenissen, zoals geboorte, trouwen, huis kopen, te verbinden. 
  • We richten op product en/of dienstniveau feedback in. Zo krijgen we informatie over de kwaliteit van onze klantinteractiemomenten. Waar nodig vullen we dit beeld aan met klantgesprekken.

We maken dit met z’n allen waar!