3. Groeipad

Over het dienst­verlenings­concept

Het dienstverleningsconcept heeft een brede werking en richt zich op: 

  • Alle diensten en producten die de gemeente Barneveld aanbiedt aan haar inwoners en ondernemers.
  • De kanalen die de inwoner en ondernemer kan gebruiken om contact met de gemeente te krijgen.
  • De vervolgcontacten en dienstverlening die in de vervolgprocessen plaatsvinden. 
  • Het dienstverleningsconcept is een richtinggevend kader. De uitgangspunten die we hiermee vaststellen, zijn leidend. Bijstellen van het dienstverleningsconcept kan alleen integraal plaatsvinden. Hiertoe stellen we een klankbordgroep samen die eens per 2 jaar deze bijstelling mogelijk maakt en hier inwoners, ondernemers en partners bij betrekt.

We maken dit met z’n allen waar!