Al bijna 100.000 zonnepanelen

Het gaat goed met zonne-energie in Barneveld. Dankzij ondernemers en inwoners neemt het aantal zonne­panelen gestaag toe. Door bedrijfsdaken vol te leggen komen er jaarlijks tien­duizenden panelen bij. Ook bij particulieren zijn steeds vaker zonne­panelen op de daken te zien. Op dit moment nadert Barneveld het aantal van 100.000 panelen op dak. Doel is om in 2030, 475.000 panelen op de daken in Barneveld te hebben.

Barneveldse Zonneladder Met de Barneveldse Zonneladder heeft Barneveld een manier gevonden om ook op land zonnevelden te realiseren, maximaal 175.000 panelen. Beperking van het aantal panelen op land voorkomt dat veel kost­bare ruimte, bijvoorbeeld landbouw­grond, gebruikt wordt voor energie-opwek uit zon. Toch zijn er ook zonnevelden nodig; niet alle daken zijn geschikt voor zonne-energie, bovendien zijn er veel zonne­panelen nodig om te voorkomen dat het klimaat verder opwarmt. De Branderwal in Kootwijker­broek - heeft als eerste zonne­veld de vergunning binnen voor het plaatsen van 76.000 panelen.

Ruimte voor natuur een landschap Bij de aanleg van een zonneveld is er veel aandacht voor natuur en landschap. Bijvoorbeeld met de aanleg van een natuurlijke beekoever of kruidenrijke graslanden voor bijen en andere insecten. De omgeving kan meedoen en delen in de opbrengst van een zonneveld, bijvoorbeeld via een energiecoöperatie. De aanleg van zonnevelden heeft gevolgen voor de omgeving. De aanpak van de Barneveldse Zonneladder is erop gericht die gevolgen te beperken en zoveel als mogelijk de omgeving juist te verrijken.

In overleg met de omgeving en gemeente

Het is de bedoeling dat initiatiefnemers voor zonnevelden de inrichting in goed overleg organiseren met omwonenden en de gemeente. Als dat goed gaat, kan een omgevingsvergunning aangevraagd worden. Als dat niet goed gaat, volgt er eerst overleg met alle partijen om te kijken of er een oplossing is. Bij de aanvraag van de omgevingsvergunning kunnen omwonenden nog altijd bezwaar maken, als er geen volledige overeenstemming wordt bereikt.

Geveltuintjes in het centrum van Barneveld

Hoe maken we het centrum van Barneveld groener? Daar heeft Plaatselijk Belang Centrum Barneveld iets voor bedacht: de aanleg van geveltuintjes. De gemeente zag dat wel zitten, het plan is een goede proef voor de toekomst van het centrum. Dus gingen op maandagavond 17 september de handen uit de mouwen van voorzitter van Plaatselijk Belang, Carl Koetsier, hovenier Willem van de Brink en wethouder André van de Burgwal. Samen met andere hoveniers die kosteloos meewerkten, werden die avond elf geveltuintjes voor winkels aangelegd. De winkeliers en bewoners zorgen voor het onderhoud van hun eigen mini tuintje.