Woninginbraak: een high impact crime

Met een eenvoudige camera heeft u meer zicht op wat er bij uw woning gebeurt. Foto: Pixabay

Een huis dat een bewoonde indruk maakt, zorgt ervoor dat inbrekers wegblijven. Tijdens de corona uitbraak daalden de inbraakcijfers dan ook fors. Mensen moesten noodgedwongen thuisblijven, waardoor er veel minder werd ingebroken. In dit artikel leest u wat we samen kunnen doen om ervoor te zorgen dat de kans op een woning­inbraak zo laag mogelijk is. Ook wanneer we er weer meer op uit gaan. Met name tijdens de ‘donkere dagen’ neemt de kans op een inbraak toe.

Gezamenlijke aanpak

Woninginbraken behoren tot de misdrijven met een grote impact op de slachtoffers en zijn om die reden al jaren speerpunt in het veiligheidsbeleid van de gemeente Barneveld. De integrale aanpak van woninginbraak in Barneveld is door de jaren heen van preventief tot repressief steeds verder geïntensiveerd. We kijken steeds meer naar hoe we inbraak kunnen voorkomen. Dat doen we als gemeente samen met de politie, wijkplatforms, buurtpreventiegroepen, ondernemers en inwoners. Zo heeft de gemeente in de APV het verbod op vervoer van inbrekerswerktuigen opgenomen en wordt dit verbod ook met succes gehandhaafd. De politie heeft extra mobeyes (bewegingssensoren) aangeschaft en in samenwerking met de gemeente op strategische locaties IP-camera’s ingezet. Op een aantal belangrijke toegangswegen zijn ANPR-camera’s geïnstalleerd die kentekens kunnen herkennen en zo bijdragen aan snelle opsporing. Zogenaamde veelplegers van criminaliteit worden via het regionale Veiligheidshuis gestimuleerd om het roer om te gooien en op het rechte pad te blijven. Dankzij de inzet van de deelnemers van de 150 WhatsApp groepen en een aantal zeer actieve buurtpreventieteams binnen de gemeente Barneveld is er veel toezicht en sociale controle in de wijken en kan gerichte informatie worden gedeeld over inbraak­trends en preventietips.

High Impact Crimes

High Impact Crimes (HIC) is een verzamelnaam voor misdrijven die een grote impact hebben op slachtoffers en hun omgeving. Woninginbraak, overvallen, straat­roof en geweldsmisdrijven zijn hier voorbeelden van. Deze delicten hebben veel overeenkomsten, zowel qua aard als qua dader­groepen en aanpak. Het veiligheids­gevoel wordt door High Impact Crimes aangetast.

Politiekeurmerk Veilig Wonen

Een woning met het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) voldoet aan de eisen op het gebied van inbraakpreventie en sociale veiligheid. Het kost een inbreker simpelweg meer tijd om zo’n woning binnen te komen. Inbrekers slaan een woning met goede beveiligingsmaatregelen, zoals gecertificeerd hang-en-sluitwerk en goede verlichting, graag over. De kans op een geslaagde inbraak neemt dan ook met 80 procent af als de woning voldoet aan het PKVW. Als alle punten uit de Veilig wonen Scan zijn opgevolgd, wordt het certificaat Veilige Woning afgeven. Het Certificaat Veilige Woning is 10 jaar geldig. Veel verzekerings­maatschappijen geven op vertoon van dit certificaat korting op de premie voor de inboedelverzekering. U kunt via de site van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid een PKVW beveiligingsadviseur bij u in de buurt vinden: https://hetccv.nl/keurmerken/particulier/woninginbraak/politiekeurmerk-veilig-wonen-pkvw/pkvw-beveiligingsadviseurs/

Een inbraak in uw woning voorkomen

Preventietips

Als u onderstaande preventietips in acht neemt wordt de kans dat er bij u wordt ingebroken een stuk kleiner.

 • Sluit altijd alle ramen en deuren. En draai deuren op slot, ook als u even weggaat
 • Gebruik buitenverlichting en een tijdschakelaar op de verlichting om een bewoonde indruk te wekken als u langer weg bent.
 • Zorg dat waardevolle spullen en sleutels uit het zicht zijn
 • Hang geen adreslabel aan uw sleutelbos
 • Let op elkaars huis bij afwezigheid (auto op de oprit parkeren, post verwijderen)
 • Word lid van een Whatsapp groep (www.barneveld.nl/melden-en-meedoen/whatsapp-groepen)
 • Schaf een IP camera aan waardoor u direct een melding krijgt als er in uw huis wordt ingebroken. Deze camera’s zijn al vanaf 30 euro via internet te koop
 • Bel direct 112 bij een verdachte situatie

Waar en wanneer slaan inbrekers hun slag?

De politie en gemeente Barneveld hebben steeds beter in beeld wat gevoelige locaties, tijdstippen en inbraakmethoden zijn van woninginbraak. Deze informatie, afkomstig uit analyse van het Districtelijk Informatie Knooppunt (DIK) van de politie, vormt dan ook het vertrekpunt voor het beleid en de aanpak. Hieronder een aantal inzichten uit de analyse waarmee u uw voordeel kunt doen:

 • Het is opvallend dat er nauwelijks ’s nachts wordt ingebroken en relatief veel overdag en in de avond. Op vrijdagmiddag en vrijdagavond worden veel inbraken gepleegd.
 • Veruit de meest populaire buit is sieraden en geld. Hierop volgt op grote afstand laptop/IPad/tv.
 • Men breekt het meest de deur en/of het raam aan de achterzijde van het huis open, waarbij het raam favoriet is. Ook worden veel inbraken gepleegd doordat men een deur/raam op de bovenverdieping niet afsluit.
 • De meeste inbraken vinden plaats in Barneveld Zuidwest, Barneveld Noord en Voorthuizen Zuid.
 • Maar liefst 80 procent van de opgeloste inbraken wordt opgelost door meldingen van burgers. Burgerparticipatie vergroot zowel het waarnemend als oplossend vermogen. We hebben in Barneveld ruim 150 WhatsApp-groepen en een aantal zeer actieve buurtpreventieteams. Kijk op https://www.barneveld.nl/melden-en-meedoen/whatsapp-groepen voor meer informatie.

Meer informatie

Wilt u als inwoner of ondernemer in de gemeente Barneveld meer over de aanpak van woninginbraak weten of hier eens over doorspreken neem dan contact op met Léon Kornmann van de gemeente Barneveld Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14 0342 of l.kornmann@barneveld.nl