DUURZAAMHEID

Voorbeeld van een ondergronds warmteopslag

Hoe gaat het met de Wijk van de Toekomst in De Glind?

Hoe besparen we samen energie en kunnen we van het aardgas af? Dat is de vraag die een groep lokale initiatief­nemers in De Glind zichzelf stelt. In 2019 startten zij samen een Wijk van de Toekomst. Doel: een plan maken om uiteindelijk alle gebouwen zonder aardgas te verwarmen. Alle? Nou… zoveel mogelijk. Want voor woningen en gebouwen die verder van een kern af liggen, zal dat een grotere uitdaging zijn dan voor woningen in het dorp.

Adviesbureau INNAX, ingehuurd door de initiatiefnemers, heeft de afgelopen maanden gekeken naar welke technieken realistisch zijn om verder te onderzoeken. Want niet alles kan in De Glind. Een klein­schalig warmtenet lijkt de meeste kans te hebben. Dat idee wordt nu verder onder­zocht. Het idee hierachter is dat een onder­grondse warmwaterbuffer wordt opgewarmd door zonnecollectoren in de zomer. En in de winter geeft het systeem de warmte weer af aan de woningen. Dat idee wordt nu onderzocht. Want er zijn een veel vragen te beantwoorden, zoals: Welke woningen zouden aangesloten kunnen worden? Kunnen de zonnecollectoren op het dak, op een veld of misschien wel een combinatie van de twee? En wat gaat het allemaal kosten?

Kijken naar techniek, wensen en belangen

Kortom: wat betekent aardgasloos worden voor het dorp? En om die vraag te beantwoorden moet je niet alleen naar de techniek kijken. Maar juist ook naar de wensen en belangen van inwoners en ondernemers in De Glind. Daarom gaat INNAX tegelijkertijd dit najaar met zoveel mogelijk geïnteresseerden en belang­hebbenden in gesprek. Bijvoorbeeld via een keukentafelgesprek, een inloopavond of digitaal. Op die manier ontstaat er een beter beeld van wat kan en wat men wil.

Meepraten Uiteindelijk komt in het plan om aardgas­loos te worden deze mix aan ingrediënten samen. En hoe die mix eruit gaat zien, is onderwerp van gesprek tijdens een brede bijeenkomst aan het einde van dit jaar. De initiatiefnemers doen hun best om tegen die tijd zoveel mogelijk inwoners in de gelegenheid te stellen hierover (corona­proof) mee te praten. Een partij als een plaatselijke belangenvereniging denkt daarin actief mee.