DUURZAAMHEID

Uitkomst enquête juni over biodiversiteit en bomen

Een groene omgeving met bomen is belangrijk voor diversiteit in de natuur, beleving en gezondheid. Dat vindt het overgrote deel van de 654 deelnemers aan de online enquête over bio­diversiteit, bomen en groenonderhoud. De deelnemers – inwoners van Barneveld - gaven hun mening over de waarde van biodiversiteit, het wel of niet behouden van bomen, de waarde van groen in relatie tot stedelijke ontwikkelingen en aanpassingen in het maai onderhoud.

Bomen

95% van de deelnemers is het er mee eens dat een groene, boomrijke omgeving belangrijk is. 91% kan er wel mee leven dat een boom gekapt wordt als deze dood of ziek is. Drie op de tien deelnemers (29%) vindt dat een boom gekapt mag worden als deze overlast geeft voor de omgeving of te weinig ruimte heeft om zich verder te ontwikkelen.

Groen en nieuwbouw

Bijna iedereen (93%) vindt het belangrijk dat de gemeente aandacht besteedt aan meer biodiversiteit in nieuwbouw- en renovatieprojecten. Een kwart van de deelnemers vindt dat bestaand groen mag wijken voor nieuwe stedelijke ontwikkelingen. Groen mag wijken voor nieuwbouw mits in de nieuwe ontwikkeling groen wordt ingepast, zoals bij de nieuw­bouwwijk Bloemendal (71%) en als het gecompenseerd wordt door herplanting van bomen (59%).

Maaien Negen op de tien deelnemers (85%) is het helemaal eens met de gemeente om het gras in de gemeentelijke perken meer en meer te vervangen voor kruidenrijke bermen voor bijen en vlinders. 43% geeft aan de wildere bermen zelfs mooier te vinden.

Top 3 eigen acties in de tuin en rondom huis

Welke acties onderneemt u zelf om de biodiversiteit te vergroten?

  1. Meer kruiden, struiken of bomen in de tuin.
  2. Nestkasten in/rondom huis en tuin.
  3. Minder verharding in de tuin.

1000 tips

De online enquête levert ook nog meer waardevols: zo’n 1000 aanvullingen en tips. Een mooie lijst en uitdaging voor de gemeente om dit waar mogelijk een plek te geven in toekomstige plannen en beleid. 170 deelnemers geven aan dat zij graag willen dat de gemeente contact met hen opneemt over mogelijkheden om zelf bij te dragen aan het verhogen van de bio­diversiteit. Ook de vraag om tips hiervoor vanuit de gemeente is vaak gesteld. De gemeente zelf werkt op dit moment aan een nieuwe website over de duurzame toekomst van Barneveld. Met veel tips hiervoor. Ook wordt gewerkt aan een nieuw beleid en uitvoeringplan voor het vergroten van de biodiversiteit in de komende vijf jaar.

Inwonerspanel

Zo’n 200 deelnemers hebben zich aangemeld voor het inwonerspanel om vaker een online enquête in te vullen. Ook daar is de gemeente heel blij mee. Wil je de enquête resultaten zien of meedoen aan het (online) inwonerspanel? Kijk dan op www.inwonerspanelbarneveld.nl