Mobiliteit én corona

De verkeersplannen en inzichten dateren van vóór de coronacrisis. Als gevolg van de crisismaatregelen is onder meer het reizen beperkt met het openbaar vervoer. Reizigers zijn afhankelijker geworden van de auto wat druk geeft op de wegen en parkeer­voorzieningen. Daar staat tegenover dat meer mensen zijn gaan thuiswerken en gaan fietsen. Per saldo is de verkeer- en parkeerdruk in Barneveld minder dan in de periode voor de crisis. Hoe de situatie zich herstelt is onbekend. Maar we proberen zo snel mogelijk weer grip te krijgen op de verkeersituatie. Dit is ook de tijd voor organisaties om een vergezicht te schetsen voor de periode na corona.

Verkeersmaatregelen GVVP

Het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoer Plan) beschrijft de plannen voor de jaren 2018 tot en met 2021. Hier belichten we het verkeers­maatregelen­pakket die u kunt verwachten voor 2020 en 2021. Deze verkeersmaatregelen combineren we met het groot onder­houds­programma wegen.

De volgende maatregelen staan op het programma:

  1. De aansluiting van de snelweg A30 op de A1 stond al eerder op het programma. Deze snelwegaansluitingen stonden vóór corona onder druk als gevolg van de groei van het auto­verkeer. We monitoren de huidige verkeersdruk ook tijdens en na corona. Wij kijken vooral naar de capaciteit van de wegen om grip te houden op de robuustheid. Het gaat hierbij om de vraag of de wegen de verkeersdrukte in de toekomst aankunnen;
  2. Daarnaast worden onder andere de hoofdwegen in Voorthuizen onderzocht in verband met de komst van de rond­weg. Ook hierbij kijken we naar de groei van verkeersdruk en de capaciteit;
  3. Oriënterend onderzoek is nodig naar het effect van de komst van Rondweg Oost voor het verkeer door het centrum en aan de west- en noordkant van Barneveld;
  4. We denken na over de vraag of de turborotonde (driesprong A30-Nijkerkerweg-Thorbeckelaan) robuust genoeg is voor de toekomst met een rondweg. De reden is dat het Hulp­verleningscentrum en de Midden Nederland Hal voor veel piekverkeer zorgen. Een verkennend onderzoek staat op het programma.

Ontwikkelingen in het openbaar vervoer

Ons doel is om de meeste buslijnen te behouden en de onrendabele buslijnen te verbeteren. Dat is gelukt. Er komt vanaf december een nieuwe busverbinding tussen Scherpenzeel en Barneveld. Ook hebben we de fietsenstallingen bij de stations uitgebreid en uitgerust met camerabeveiliging. Aanvullend op het openbaar vervoer zijn onder andere deelfietsen beschikbaar, zoals de Keobike en OV-fiets. Samen met de Provincie onderzoeken we waar en hoe actuele reisinformatie te plaatsen is bij de halte. Daarnaast bekijken we hoe de bushaltes zijn te verbeteren en te verduurzamen, zoals bij Barneveld Noord. Ook introduceren we groene daken en zonnepanelen bij de abri’s.