In gesprek over windenergie in Harselaar

Barneveld onderzoekt de mogelijk­heden voor de opwek van wind­energie binnen de gemeente­grens. Deze duurzame opwek is onmisbaar in het behalen van de gemeentelijke energie-doelstellingen. Mede omdat windturbines een grote impact hebben op het landschap en de omgeving is afgelopen tijd onderzoek verricht waar de turbines het beste gerealiseerd kunnen worden. Harselaar blijkt het meest geschikt hiervoor. In het najaar vinden daar gesprekken plaats over windenergie.

Harselaar Uit diverse onderzoeken blijkt dat het gebied Harselaar (ten zuiden van de A1) het meest geschikt is voor de realisatie van grote windturbines. De plaatsing van windturbines in dit gebied heeft het minste impact op het prachtige Barneveldse buiten­gebied of bijvoorbeeld het natuur­gebied de Veluwe. In deze onderzoeken is ook gekeken naar het aantal omwonenden dat mogelijk geluidshinder zal gaan ervaren. Daarnaast lijken windturbines op Harselaar relatief eenvoudig aangesloten te kunnen worden op het energienetwerk. Dit zijn enkele van de redenen waarom de gemeenteraad 23 september heeft besloten alleen grootschalige windturbines op Harselaar te onderzoeken. Structuurvisie Wind De komende maanden gaan omwonenden, ondernemers en de gemeente met elkaar in gesprek over windenergie op Harselaar. Met de uitkomsten van dit gesprek en de eerdere onderzoeken wordt vervolgens de Structuurvisie Wind opgesteld. De structuur­­visie beschrijft waar windenergie komt (en waar niet) en onder welke voorwaarden. Naar verwachting is de structuurvisie medio 2021 klaar.

Kleinschalige vormen van windenergie

De structuurvisie spreekt zich niet alleen uit over grootschalige windturbines. De structuurvisie gaat ook over kleinschalige windturbines. Deze windturbines zijn niet hoger dan 35 meter (ashoogte). Deze turbines laten zich overwegend goed inpassen. Omdat deze turbines kleiner zijn is de impact op het landschap en de omgeving bovendien vaak erg lokaal. De gemeente wil dan ook op lokaal niveau met bewoners en ondernemers bespreken of zo’n turbine bij kan dragen aan lokale energiedoelstellingen en gewenst is. De opbrengst van een kleine windmolen kan zeer welkom zijn bij het verduurzamen van een dorp, een wijk of een aantal bedrijven. Als bewoners en ondernemers mogelijk­heden voor zo’n kleinschalige turbine zien leggen we in de structuurvisie de voorwaarden vast voor plaatsing. Denk daarbij bijvoorbeeld aan een goede landschappelijke inpassing en de meerwaarde voor de omgeving.