DUURZAAMHEID

Omgaan met extreem weer

Aanpassen aan het veranderend klimaat

Steeds vaker hebben we te maken met extreem weer. Hittegolven en perioden van droogte komen vaker voor én worden intenser. Datzelfde geldt ook voor hoosbuien. De kans op wateroverlast, hittestress, en droogteschade neemt toe. We kunnen ons gedrag én onze omgeving zo aanpassen, dat we beter om kunnen gaan met extreem weer.


Bomen en struiken planten

Bomen en struiken kunnen in hun omgeving veel verschil maken. Zo brengen ze met hun schaduw verkoeling op hete dagen. Met hun bladerdak vangen ze water op dat verdampt. Hun wortels nemen weer water op uit de grond. Struiken verminderen de verdamping van water uit de bodem, en bieden plek aan allerlei insecten, vogels en kleine zoogdieren.

Stenen uit de grond

In onze omgeving is veel gebied verhard. Denk aan asfalt op wegen en parkeerplaatsen. En bij u thuis aan de oprit, het terras of de betegelde voortuin. Dit maakt het lastiger voor regenwater om de grond in te stromen. Door - waar mogelijk - asfalt en stenen te vervangen voor groen, kan na een bui meer water door de grond worden opgenomen. Groene bodembedekking zoals gras, kruiden, struiken en bomen zorgt voor verkoeling bij een hittegolf. En voor een gezonde vochtige bodem voor insecten en vogels. Dit geldt ook voor bodembedekking als grind, houtsnippers, cacaoschillen of perzikstenen.

Waterberging

Ons schone regenwater is goed voor de natuur. Regenwater stroomt via sloten de rivier de Eem in. Vaker stroomt het samen met ons afvalwater nog via het riool naar de rioolwaterzuiveringsinstallatie. En dat is zonde, want het lokaal opvangen en vasthouden van regenwater zorgt voor een gezonde bodem en een goede waterhuishouding. Het is goed voor ons grondwaterpeil. Er zijn vele manieren om water lokaal op te vangen, zoals wadi’s, infiltratiekratten, grindkoffers, een laagte in de tuin of veld, een vijver die mag overlopen, maar ook de regenton.


Goed zorgen voor onszelf, de dieren en de natuur

Een hittegolf kan effect hebben op de gezondheid van mensen én dieren. Het is belangrijk om ons gedrag aan te passen tijdens een hittegolf. Zorg voor minder fysieke inspanning, zoek verkoeling en drink voldoende water. Ook tijdens perioden van droogte is aanpassen nodig: vooral met het verbruik van drink- en grondwater moeten we oppassen. Gebruik dan voor het bewateren van uw tuin het opgevangen water uit de regenton of uit andere vormen van regenwateropslag.

De openbare ruimte

Plassen zullen we vaker zien, maar het water mag geen echte overlast geven. Onze wegen leggen we daarom bol aan, zodat het water afloopt. We proberen in de openbare ruimte zo weinig mogelijk verharding te gebruiken. Bij parkeerplaatsen gebruiken we daarom half-verhard materiaal, zodat het water weg kan lopen in de grond. Bij het (her)inrichten van openbare ruimte bieden we veel ruimte voor water en groen. We leggen wadi’s en bergingsvijvers aan die in verbinding staan met sloten. Op deze waterbergingsplekken planten we zoveel mogelijk kruiden, struiken en bomen voor verkoeling en als plek voor insecten, vogels, en kleine zoogdieren. We leggen aparte afwateringsbuizen aan zodat het regenwater kan wegstromen naar nabijgelegen wadi’s, sloten of vijvers. De nieuwbouwwijk Bloemendal wordt een duurzame wijk.

Wat kunt u doen?

Maak uw huis en tuin klaar voor extreem weer

  • Zorg voor veel groen in de tuin, met schaduw en ruimte voor insecten en vogels.
  • Weinig verharding: minder stenen en meer groen betekent meer ruimte voor regenwater om te infiltreren in de grond en een gezonde waterhuishouding.
  • Denk in plaats van stenen (of tussen de beplanting) bijvoorbeeld aan grind, split, houtsnippers, cacaoschillen, of perzikstenen.
  • Vang regenwater op voor hergebruik, zoals met een simpele regenton of andere regenwateropvang. Zo verbruik je minder drinkwater voor het sproeien van de tuin.
  • Regenwateropvang voor infiltratie van de grond, zoals met infiltratiekratten of een grindkoffer, zorgt ervoor dat meer regenwater in de bodem kan zakken en het grondwater kan aanvullen.

Meer voorbeelden voor uw watervriendelijke tuin