DUURZAAMHEID

Hoe maken we onze huizen en bedrijven aardgasvrij?

Nederland maakt zich op voor een grote verandering met gevolgen voor ons allemaal: aardgasvrij worden. Ook onze gemeente moet in 2021 aan het Rijk laten weten hoe dit gebeurt. Daarvoor hebben we een warmtevisie gemaakt. Stapsgewijs maken we samen met bewoners en ondernemers een uitvoeringsplan. De raad heeft de warmtevisie op 5 februari vastgesteld.

4000 gasvrije woningen in 2030

In 2030 moeten in onze gemeente ook circa 4000 woningen van het aardgas af zijn. Inmiddels zijn we volop bezig om te kijken hoe we dit kunnen doen. Welke drempels moeten worden weggenomen en welke vragen beantwoord. En natuurlijk ook welke goede alternatieven er zijn voor aardgas. En wat gaat ons in de toekomst mogelijk helpen, zoals ontwikkelingen rond waterstof en geothermie.

Zoeken naar warmtebronnen

In onze gemeente zijn nu nog geen (grote of grootschalige) andere warmtebronnen aanwezig die we zo kunnen gebruiken. We weten wel welke alternatieven we nu beschikbaar hebben voor verwarmen. We laten onderzoeken wat de technische mogelijkheden zijn. Zo kijken we bijvoorbeeld of we restwarmte van bedrijven kunnen inzetten. We zijn met onze buurgemeenten in gesprek wat de mogelijkheden in de regio zijn; samen hebben we de opgave voor duurzame energie opwek in de regio (zie ook onder kopje Regionale Energie Strategie).

De allereerste stap is: besparen en nóg eens besparen

Een ding weten we wel: energie besparen en isoleren is altijd de eerste stap. Isoleren is nu al slim, het levert ons meteen wat op met minder energieverbruik en minder energiekosten. Op de bovenstaande infographic kunt u zien wat er al gebeurt in onze gemeente en wat u zelf al kunt doen. Zoals energie besparen. Onze energieloketten (voor inwoners en bedrijven) en het Woonplein Voorthuizen kunnen u hierbij helpen.

Wijk van de toekomst
De verandering gebeurt straks bij u thuis en in uw woonomgeving. Daar sluiten we ons in onze aanpak bij aan. Met het ondersteunen van initiatieven van inwoners en mee te helpen in zogeheten ‘wijken van de toekomst’. We kijken samen welke oplossingen het beste passen in uw dorp of buurt. Dat geldt voor gasloos worden, warmtenetwerken, lokale energie opwek, maatregelen voor het omgaan met extremer weer en andere ingrepen die nodig zijn om samen te verduurzamen. Daar zijn we natuurlijk al mee bezig, deze onderwerpen komen ook aan bod tijdens de dorpsgesprekken.

Meer weten over de warmte visie?

Wilt u meer weten over de warmtevisie of heeft u vragen over onze opgave? Volg de ontwikkelingen op