Toekomstbestendige oplossingen tijdens

informatie­bijeenkomst A1-A30

Deelnemers aan de inloopbijeenkomst met elkaar in gesprek.

In het gemeentehuis van Barneveld vond recent een informatie­bijeenkomst plaats over de Verkenning A1-A30. Medewerkers van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de provincie Gelderland en de gemeente Barneveld informeerden de ongeveer 100 belangstellenden over de stand van zaken van het project.

De bezoekers waren bijzonder geïnteresseerd in de 18 mogelijke oplossingsrichtingen om de problemen aan te pakken op de A1 tussen Barneveld en Voorthuizen en op de aansluiting A1-A30. Deze oplossingen zijn verkregen van belangenorganisaties en omwonenden. Per oplossing werd op de avond een globaal ontwerp getoond én de beoordeling op een aantal belangrijke aspecten. Het gaat hierbij om de effecten op doorstroming en verkeersveiligheid op snelweg en lokale wegen, omgevingsaspecten, kansen voor duurzaamheid en kosten en risico’s. Bij sommige oplossingen vervalt de aansluiting van de N301/Zelderseweg op de A1 en A30.

Vervolg

In februari nemen de betrokken overheidspartijen een besluit welke oplossingsrichtingen kansrijk zijn en verder worden uitgewerkt en onderzocht. In juni volgt een informatiebijeenkomst waarin de kansrijke oplossingen en de resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd. Eind 2020 leggen de partijen één oplossing, het voorkeursalternatief, voor aan de Minister, die hierover een besluit neemt. Dit voorkeursalternatief betekent de start van de volgende fase: de planuitwerkingsfase.

Meer informatie

Voor meer informatie over de Verkenning A1-A30 kunt u terecht op de website mirtverkenninga1-a30.nl Hier kunt u zich ook abonneren op de digitale nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van het projecten en toekomstige informatiebijeenkomsten.

Hans van Daalen, wethouder van Verkeer over de A1-A30

Achttien opties, is dat niet wat veel?

Wethouder: “Ja, dat is best veel inderdaad, maar daar moet ook wel goed naar gekeken worden, want als wij hier een oplossing met elkaar gaan uitwerken, dan moet het wel in één keer goed. Het moet ook toekomstbestendig zijn”.

Hoe nodig is het dat dit punt wordt aangepakt?

Wethouder “Het is heel hard nodig. We staan nu in de file top drie van Nederland, tot ons verdriet. We zien elke dag de files toenemen. We zien ook het aantal ongelukken toenemen. Het gaat niet alleen om bereikbaarheid, maar ook om de veiligheid. En dat is eigenlijk voor de hele regio een groot knelpunt.”

Wethouder Van Daalen beantwoordt vragen van Omroep Gelderland