Nieuwbouwwijk

Wikselaarse Eng

De nieuwbouwwijk Wikselaarse Eng wordt – na Blankensgoed en Holzenbosch – de nieuwste woonwijk van Voorthuizen. In de wijk worden 156 woningen gerealiseerd waarvan er meer dan gemiddeld tot de categorieën ‘sociale huur’ en ‘goedkope koop’ behoren. Het is zodoende voor meer Voorthuizenaren – vooral ook starters – mogelijk om naar een nieuwbouwwoning te verhuizen. We besteden bij het ontwerp van de wijk ook extra aandacht aan duurzaamheid.

Wat is de stand van zaken?

De gemeenteraad stelde eerder het bestemmingsplan, dat de bouw van de wijk mogelijk maakt, vast. In de afgelopen periode heeft de voorbereiding voor het bouwrijp maken plaatsgevonden. Binnenkort start de aannemer met het bouwrijp maken van de bouwlocatie. Het gaat bijvoorbeeld om het aanleggen van de (bouw)wegenstructuur, bouwkavels, nutsvoorzieningen en wadi’s. De werkzaamheden zijn naar verwachting in september klaar.De bouw van de woningen start, naar verwachting, in oktober. De woonwijk Wikselaarse Eng wordt in verschillende fasen ontwikkeld. De eerste fase bestaat uit 38 koop- en 19 sociale huurwoningen (waaronder de zogenoemde rug-aan-rug-woningen voor starters).

Bouwverkeer

De gemeente Barneveld en De Bunte Vastgoed Oost B.V. – de ontwikkelaar van de wijk – hebben afgesproken dat het bouwverkeer niet door de bestaande wijken mag rijden. Daarom starten het bouwrijp maken van Wikselaarse Eng met het aanleggen van een bouwweg vanuit de nieuwbouwwijk Holzenbosch. Op die manier heeft de bestaande wijk geen last van bouwverkeer.

Duurzaamheid

Nederland wil zo snel mogelijk een samenleving worden met zo min mogelijk CO2-uitstoot. Om dit te realiseren zullen alle huishouden op den duur van het aardgas af moeten. In de Wikselaarse Eng sorteren we vast voor op deze ontwikkeling en wordt er geen gasnet aangelegd. De Wikselaarse Eng wordt dan ook de eerste aardgasloze wijk van de gemeente Barneveld. De woningen in de Wikselaarse Eng zijn klaar voor de toekomst!

Belangstelling?

Hebt u belangstelling voor een woning in Wikselaarse Eng?


U kunt zich, als belangstellende, inschrijven op