Bouw Harselaartunnel

De gemeente Barneveld realiseert, in samenwerking met ProRail, BAM en de provincie Gelderland, de Harselaartunnel. We vinden het belangrijk dat omwonenden, ondernemers en andere betrokkenen weten wat er gebeurt. We informeren u over de stand van zaken en wat er de komende periode gaat gebeuren.

Even terugblikken…


Op zaterdag 28 april 2018 was het een drukte van belang op het Transferium Barneveld-Noord. Vele honderden mensen waren getuige van een huzarenstukje: het inrijden van het 1.500 ton (!) wegende tunneldek onder het spoor Amersfoort-Apeldoorn. Een megaoperatie die de weken daarvoor tot in de kleinste details was voorbereid en nu – op die zaterdagavond – moest worden uitgevoerd. Met uiterste precisie maakte het tunneldek van de bouwplaats (naast het Transferium Barneveld-Noord) een bocht om daarna naar de definitieve locatie te worden gereden. Hier werd het tunneldek tot op de centimeter nauwkeurig op de in december jl. aangebrachte funderingspalen gelegd. Vervolgens werd het spoor weer teruggebouwd en leek het maandagochtend alsof het dek er altijd al had gelegen… Een groot compliment voor alle betrokkenen!


Kijk voor meer foto’s van het inrijden van het tunneldek op https://www.harselaartunnel.nl/over-harselaartunnel/fotos.


Wat gebeurt er nu in en om de tunnel?


Wie regelmatig een kijkje bij de bouwplaats neemt (of de bouw van de tunnel via de webcam op de website volgt), zal hebben gezien dat aan de zuidzijde van de bouwput ronde dwarsbalken tussen de damwanden zijn aangebracht. Deze buizen zorgen ervoor dat de damwanden op hun plek blijven en niet – door de druk van de grond ernaast – naar binnen vallen. Ook aan de noordzijde van de tunnel komen deze buizen, maar die moesten, vanwege het inrijden van het tunneldek, nog even wachten.


De afgelopen periode is het volgende gebeurd:

  • De damwanden aan de noordzijde zijn weer ‘opgelast’ (die waren verlaagd ten behoeve van het inrijden van het tunneldek);
  • De bouwkuip is ontgraven en onder het tunneldek zijn funderingspalen voor de tunnelvloer aangebracht.


Momenteel en de komende periode werkt men aan:

  • De tunnel bestaat in totaal uit 11 moten. Per moot wordt een werkvloer aangebracht, waarop de wapening voor de vloer wordt gevlochten. Dan wordt de vloer gestort. Vervolgens kan men de wapening van de wanden aanbrengen en de wanden storten.
  • De komende weken/maanden werkt men moot voor moot af, eerst vanaf de spoorkruisende moot (het ingereden tunneldek) richting het zuiden en vervolgens vanaf de spoorkruisende moot richting het noordenom!

Inloopmomenten

De gemeente Barneveld, ProRail en Bam Infra B.V. organiseren iedere maand een inloopmoment voor omwonenden en andere belangstellenden. Er is dan iemand aanwezig die tekst en uitleg kan geven en vragen kan beantwoorden. De inloopmomenten worden gehouden aan de Wencopperweg 18 op 28 juni, 26 juli, 30 augustus, 27 september, 25 oktober, 29 november van 15.00-17.00 uur. Welkom!

Werkzaamheden in de omgeving van de Harselaar-tunnel


Terwijl in en om de tunnel hard wordt doorgewerkt om de tunnel aan het einde van dit jaar te kunnen openstellen voor het verkeer, wordt in de omgeving van de tunnel ook aan andere projecten gewerkt:


Bouwrijp maken van Harselaar-Centraal

We starten op korte termijn met het bouwrijp maken van Harselaar-Centraal (voorheen Columbiz Park geheten). De werkzaamheden bestaan onder andere uit grondwerk en het aanbrengen van riolering, nutsvoorzieningen en bouwwegen. Harselaar-Centraal wordt onder andere gebruikt door de firma Schaffelaarbos om de uitbreiding van het bedrijf te kunnen realiseren. Overige delen van Harselaar-Centraal bieden ruimte aan andere bedrijfshuisvesting.


Wegwerkzaamheden Baron van Nagellstraat

Het tunnelproject bestaat niet alleen uit het bouwen van de tunnel zélf, maar ook de infrastructuur bij de tunnel, zoals de Stationsweg en de Baron van Nagellstraat. De Stationsweg werd vorig jaar aangepakt, nu zijn we bezig met de Baron van Nagellstraat en de Energieweg. Om het (fiets)verkeer goed te begeleiden, zetten we verkeersregelaars in.


Week 25 tot en met 30: Werkzaamheden op de rijbaan van de Baron van Nagellstraat. Voor het verkeer is in deze weken in principe in beide richtingen één rijbaan beschikbaar met uitzondering van één of twee weekendafsluitingen (bijvoorbeeld vanwege asfalteringswerkzaamheden. De weekendafsluiting vindt plaats in week 28 (vrijdagavond 13-07 t/m zaterdagavond 14-07) en week 29 (vrijdagavond 20-07 t/m zaterdagavond 21-07). In week 29 is het gedeelte van de Baron van Nagellstraat tussen de A1 en kruispunt Harselaarseweg/Energieweg volledig voor (vracht)autoverkeer afgesloten. Het verkeer wordt dan omgeleid.


Meer informatie