AVG EN AUTEURSRECHT

Gevolgen voor archieven Barneveld
en Ede

Archieven en collecties bevatten massa’s persoonsgegevens. Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden.

Wat betekent dit voor de collecties van Gemeentearchief Barneveld en Ede?

Notariële akten op de website www.archieval.nl zijn raadpleegbaar 92 jaar nadat de akte is opgemaakt. In de studiezaal zijn alle akten tot en met 1935 in te zien. Voor akten van de Burgerlijke stand gelden de volgende termijnen: geboorteakten zijn 110 jaar na de geboortedatum via Archieval raadpleegbaar, huwelijksakten 80 jaar na de huwelijksdatum. Overlijdensakten blijven raadpleegbaar 50 jaar na overlijden. In de studiezaal gelden andere termijnen. Hier kunt u geboorteakten inzien 100 jaar na geboorte en huwelijksakten 75 jaar na de huwelijksdatum. Het gereconstrueerde bevolkingsregister van Ede is zowel op Archieval als in de studiezaal in te zien 110 jaar na geboorte. Op onze website www.barneveld.nl/gemeentearchief staat een handig overzicht van wat er allemaal wel en niet openbaar is.

Nieuwe toegangen beschikbaar op internet

De afgelopen tijd zijn er veel, wat kleinere, archieven ontsloten. De inventarissen van de volgende archieven zijn nu beschikbaar via ons portal www.archieval.nl:

  • 003 Boschbrandweercomité
  • 072 Vereniging van oud-leerlingen van de fruitteeltvakschool
  • 074 Nederlandse Tafelronde, tafel Barneveld
  • 092 Stichting De Biezen
  • 111 Kinderkoor De Zangvogeltjes
  • 129 Voetbalvereniging Veluwse Boys
  • 148 Stichting Agrarische Markten

Auteursrecht en fotocollectie

Het auteursrecht stelt archiefinstellingen voor grote en ingewikkelde opgaven. Archiefinstellingen zetten graag zoveel mogelijk gedigitaliseerd materiaal online. Bij auteursrechtelijk beschermd werk vergt dat toestemming van rechthebbenden. Die zijn lang niet allemaal bekend of makkelijk op te sporen. Daar gaan we de komende tijd hard mee aan de slag. Voor nu betekent het dat op Archieval veel afbeeldingen van Gemeentearchief Ede vanaf 1940 offline worden gehaald, enkel de beschrijvingen zijn dan nog te zien. In de studiezalen van Gemeentearchief Barneveld en Ede zijn alle afbeeldingen nog wel digitaal zichtbaar.