SPEELRUIMTE


Samen aan de slag met speelruimte

De gemeente Barneveld zet zich in voor gevarieerde speelruimte die eerlijk verdeeld is over de wijken en dorpen. Om te zorgen dat kinderen meer buitenspelen richten we van 2017 tot en met 2021 de speelruimte opnieuw in. Dat doen we zoveel mogelijk in samenwerking met de kinderen, jongeren en omwonenden uit de buurt.

Dit jaar denken we met inwoners na over de speelruimte in de wijken Rootselaar-Oost, Olden-barneveld, Barneveld centrum, De Koot en de Staats-liedenwijk. Samen komen we tot nieuwe ontwerpen voor de speelplekken. Op enkele plekken leggen we extra speelplekken of jongerenplekken aan, zoals aan de Wilhelminastraat en de Troelstralaan. Na de zomervakantie verwachten we aan de slag te kunnen met de aanleg.

Ideeën verzamelen

We willen graag speelplekken maken waar de kinderen en jongeren in de buurt echt iets aan hebben. Het is belangrijk dat er voor alle leeftijden iets te doen is de wijk en dat er variatie is. Voordat we beginnen met de nieuwe inrichting, bekijken we hoeveel kinderen er op dat moment in een wijk wonen. We werken dus altijd met actuele cijfers en passen het uitvoeringsplan aan als dat nodig is. Daarna halen we zoveel mogelijk ideeën op uit de buurt. Dit jaar hebben we voor het eerst een Speelplekkentour georganiseerd. Tijdens de Speelplekkentour gaan de ontwerpers op de speelplek zelf in gesprek met kinderen en buurtbewoners. Dat leverde al veel originele ideeën en mooie ontmoetingen op!

Via een enquête konden bovendien alle buurt-bewoners hun wensen en ideeën doorgeven over de speelruimte in hun buurt. Deze vragenlijsten konden online of op papier worden ingevuld. Bijna 250 mensen maakten hier gebruik van.

Via een enquête konden bovendien alle buurt-bewoners hun wensen en ideeën doorgeven over de speelruimte in hun buurt. Deze vragenlijsten konden online of op papier worden ingevuld. Bijna 250 mensen maakten hier gebruik van.

Samen schetsen

Met alle ideeën uit de buurt zijn de ontwerpers aan de slag gegaan. Zij maakten per plek een vlekkenplan. Waar kunnen kinderen klimmen, wat is een leuke plek om te kletsen of juist samen te sporten? Vervolgens zijn de buurtbewoners begin juni uitgenodigd voor de schetsavonden op de gemeente-werf. In onderling overleg werken zij samen het vlekkenplan uit tot een schets.

Op naar een definitief ontwerp

De ontwerpers werken de schetsen uit tot een definitief ontwerp per speelplek. De betrokken bewoners krijgen dit ontwerp nog een keer toegestuurd en als iedereen het eens is plaatsen we deze ontwerpen op www.barneveld.nl/speelkaart zodat iedereen kan bekijken hoe de plek eruit gaat zien. Na de zomervakantie beginnen we met de voorbereidingen voor de aanleg. Buurtbewoners ontvangen een brief wanneer bij hen daadwerkelijk aan de slag gaan.

Aandacht voor samenspelen

De gemeente Barneveld wil graag dat alle kinderen kunnen buitenspelen. Voor kinderen met een handicap of een beperking is dit minder vanzelfsprekend. Daarom zorgen we ervoor dat alle grote centraal liggende plekken voor iedereen bereikbaar zijn. Als gemeente stimuleren we ontwerpers en meedenkende inwoners om plekken zo inclusief mogelijk in te richten. Dat betekent dat kinderen met en zonder handicap er fijn kunnen samenspelen. Daarnaast zoeken we contact met (ouders van) kinderen met een handicap om te bekijken wat er nodig is. Dat kan extra verharding zijn, of speciale toestellen. Vaak gaat het ook juist om sociale activiteiten. Als gemeente zoeken we naar manieren om hier zoveel mogelijk vorm aan te geven. Ook dit doen we weer zoveel mogelijk samen met kinderen, ouders, bewoners en organisaties als de Speeltuinbende en de Gehandicaptenraad.

Meer weten?