“Iedereen moet de mogelijkheid krijgen om aan bewegen of sport te doen”

Philip Maat (54) is zijn hele leven al met sport bezig. In 2011 begon hij als combinatiefunctionaris Sport binnen het Be Active Team. Daar houdt hij zich bezig met beweeg- en sportstimulatie in de breedste zin van het woord.

“Als combinatiefunctionaris Sport wil ik voor iedereen in de gemeente Barneveld mogelijkheden creëren om aan bewegen en sport te doen. Om dat voor elkaar te krijgen, luister ik naar waar behoefte aan is en leg ik verbindingen tussen scholen en verenigingen”, vertelt Philip. ”Verder ondersteun ik sportverenigingen bij allerlei zaken. Verenigingen hebben vaak vergelijkbare problemen die je daarom best gezamenlijk kunt oplossen. Een belangrijk aspect waar verenigingen voornamelijk mee te maken hebben, is ledenwerving. Daarom is die verbinding met scholen ook belangrijk.”


Op school kennismaken met sport

“Scholen willen graag dat hun leerlingen in beweging blijven en bijvoorbeeld lid worden van een sportvereniging. Daarvoor zijn allerlei activiteiten en programma’s zoals de Sportmenukaart. Sportaanbieders melden zich hiervoor aan en geven dan gratis sport- en beweegclinics op basisscholen. Op deze manier maken kinderen op een laagdrempelige manier kennis met verschillende sporten, verenigingen en met het verenigingsleven. Zowel de verenigingen als de scholen zijn erg blij met dit programma.”

“Verenigingen lopen vaak tegen dezelfde zaken aan zoals bijvoorbeeld vrijwilligerstekort en ledenwerving”

Andere activiteiten en programma’s

“Naast de Sportmenukaart zijn er veel meer activiteiten en programma’s om bewegen en sport in de gemeente Barneveld te stimuleren”, zegt Philip. “Zo organiseerde Be Active in mei nog het Combi8Kamp. Daar deden bijna 700 basisschoolleerlingen aan mee. Verder zijn er Sportcafés en is er een Sportmarkt waar alle verenigingen zich kunnen presenteren.” Philip is zelf initiatiefnemer van het project Talenten Ondersteuning, een programma voor getalenteerde jeugdsporters. Sportverenigingen die een activiteit organiseren dat een maatschappelijk doel dient, kunnen een subsidie aanvragen bij het Maatschappelijk Sportfonds.


Kwetsbare mensen laten meedoen

Philip vertelt dat sportstimulatie zich ook steeds meer richt op de kwetsbare mensen binnen de gemeente Barneveld. “Ik vind dat een buitengewoon goede zaak. Mensen die willen sporten en bewegen, maar bijvoorbeeld niet de financiële middelen hebben, probeer ik te helpen en wegwijs te maken om dat wel te kunnen doen. Daarover heb ik contact met verenigingen en de Meedoen Coach van Be Active. Maar ook voor mensen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking leg ik verbindingen met beweeg- en sportaanbieders en maatschappelijke organisaties.”

Ondersteuning aan sportverenigingen

Door zijn verleden als tennisleraar kent Philip het verenigingsleven als geen ander. “Ik zit eigenlijk al mijn hele leven in het verenigingsleven. Ik ben ermee opgegroeid. Dan ken je de leuke kanten van het verenigingsleven, maar ook de sentimenten en de problematiek.” Binnen het Be Active Team is Philip daarom ook het aanspreekpunt voor sportverenigingen. Maar hij ondersteunt ook scholen als het gaat om sportieve activiteiten. “Er zijn al veel verenigingen waar ik contact mee heb en waar ik ondersteuning aan bied. Daar zijn geen kosten aan verbonden. Maar er zijn nog steeds verenigingen die niet weten welke mogelijkheden er liggen. Deze verenigingen wil ik graag uitnodigen voor een vrijblijvend gesprek. Samen kunnen we kijken waar problemen of juist kansen liggen waarbij ik ze kan ondersteunen”, aldus Philip.

Combinatiefunctionaris Sport Philip Maat is te bereiken per e-mail via p.maat@barneveld.nl of telefonisch via 06 11 77 99 91.