Verkeer

Belparkeren in Barneveld

Barneveld wil een vitale en aantrekkelijke gemeente zijn voor wonen, werken en recreëren voor nu en in de toekomst. Daarvoor is een goede bereikbaarheid voor bewoners, bedrijven en voorzieningen vereist. We willen een gemeente zijn waar ruimte is voor alle vormen van vervoer. In het GVVP (Gemeentelijk Verkeer en Vervoers Plan) doen we samen met bewoners en andere belanghebbenden een poging om een plan uit te stippelen voor de komende jaren met een horizon naar 2030.

Nooit meer teveel betalen, geen gedoe met kleingeld of betaalpas en geen kans op boete.


Belparkeren heeft veel voordelen. Eenmaal aangemeld bij een ‘belparkeer provider (naar keuze)’ kunt u met uw mobiele telefoon overal in Nederland gebruik maken van belparkeren. Kijk op www.shpv.nl voor een overzicht van belproviders. Naar verwachting wordt belparkeren binnenkort ook mogelijk in parkeergarages en slagboomterreinen.


Met belparkeren hoeft u niet meer naar een betaalautomaat te lopen voor een parkeerkaartje.
Zodra u zich hebt aangemeld bij een belprovider kunt u door middel van de webapplicatie (app) op uw smartphone uw parkeeractie aanmelden. Belparkeren staat aangegeven op of boven de parkeerautomaat met een nummercode. De meeste app’s hebben die nummers al opgeslagen in hun systeem. Vaak is slechts één druk op de smartphone nodig om de parkeeractie te starten. Bij vertrek zet u belparkeren weer uit. De belprovider regelt met u de verrekening van de parkeerkosten. Meer informatie vindt u op:

Bellen kan ook 033 247 3000.


Binnenkort start de gemeente Barneveld met een aantrekkelijke kennismakingsactie voor belparkeren. Meer informatie hierover volgt binnenkort.

Laadpalen voor elektrische auto’s

Het aantal elektrische voertuigen neemt toe. Hierdoor groeit de behoefte naar laadpalen in de openbare ruimte. Heeft u geen parkeergelegenheid op eigen terrein? En wilt u weten wat de mogelijkheden zijn voor het opladen in de openbare ruimte?

Het eerste Verkeersdebat voor en door jongeren

Het risico op een ongeval is voor jongeren van 12 tot 18 jaar ongeveer drie keer zo groot als voor de gemiddelde verkeersdeelnemer. Bijvoorbeeld: één op de vijf fietsongevallen onder jongeren heeft iets te maken met smartphonegebruik tijdens het fietsen.


De gemeente wil de bewustwording over de risico’s die deze doelgroep lopen in het verkeer vergroten en heeft in maart samen met de Meerwaarde, het Van Lodenstein College en Veilig Verkeer Nederland (VVN afdeling Barneveld) een verkeersdebat georganiseerd. De doelstelling is het bewust maken van de leerlingen over wat zij zelf kunnen doen om zo veilig mogelijk door het verkeer te bewegen.. Leerlingen zijn in gesprek gegaan met hulpverlenende instanties (Politie, Brandweer en een BOA) en hebben samen hun ervaringen in het verkeer gedeeld. De leerling die dit debat het beste voerde kreeg een prijs.

Jongeren doen jaarlijks onderzoek naar verkeersonveilige situaties

Eind vorig jaar zijn haaientanden geplaatst bij het kruispunt op het fietspad, direct na het tunneltje in Veller. Leerlingen van De Meerwaarde -die hebben meegedaan aan het project Speurtocht- hebben hierbij geholpen. De haaientanden gaan zorgen voor een veiligere situatie, volgens Julia en Rik! Bij dit project geven jongeren aan de gemeente advies over waar volgens hen verkeersonveilige situaties zijn op de weg van huis naar school. Zij presenteren dit rapport aan de wethouder van verkeer op het gemeentehuis.


Het is erg waardevol om adviezen van leerlingen (of andere weggebruikers) te krijgen over situaties die verbeterd kunnen worden. Ook leerlingen van het Johannes Fontanus College en het Van Lodenstein College gaan jaarlijks aan de slag met het inspecteren van hun school-thuis-route. Op deze wijze krijgen de fietsende scholieren meer ervaring in het inschatten van onveilige verkeersituaties.


Iedereen is benieuwd naar de adviezen van de leerlingen.

CycloMedia maakt foto’s in onze gemeente

Op dit moment worden in de gemeente foto’s gemaakt door CycloMedia, een Nederlands bedrijf gevestigd in Zaltbommel, dat gespecialiseerd is in het grootschalig en systematisch in beeld brengen van de omgeving. Met speciaal uitgeruste voertuigen maakt CycloMedia 360 graden panoramafoto’s vanaf de openbare weg. Deze foto's worden gebruikt voor bijvoorbeeld inspectie en beheer van de openbare ruimte, handhaving van openbare orde & veiligheid en ontwikkeling van ruimtelijke plannen.


De opnamen worden uitsluitend ingezet voor publieke activiteiten en worden onder stringente voorwaarden ter beschikking gesteld. CycloMedia heeft haar activiteiten aangemeld bij het Autoriteit Persoonsgegevens.


Meer informatie:

Studenten doen onderzoek naar laadpalen in Barneveld

Studenten van de Hogeschool Windesheim (Zwolle en Flevoland) doen onderzoek naar de verkeerssituatie op een aantal locaties. In 2018 werden de fietspaden aan de Bouwheerstraat onderzocht en dit jaar stonden de laadpunten voor elektrische auto’s in de schijnwerpers.


In het kader van de opleiding Mobiliteit hebben tweedejaars studenten een enquête uitgezet onder E-rijders in de gemeente Barneveld. De enquête heeft als doel om de beleving van laadinfrastructuur in de gemeente in beeld te brengen. Mede aan de hand van deze informatie zal de gemeente de komende tijd onderzoeken welke verbeteringen er op het gebied laadinfrastructuur mogelijk zijn.


Meer informatie over deze onderzoeken is te vinden op:

Let op 1 juli: Geen telefoon in je hand op de fiets

Sinds 1 juli 2019 is het wettelijk verboden om te fietsen met je telefoon in je hand. Het maakt niet uit of je tijdens het fietsen aan het bellen bent, een appje verstuurt of een liedje opzoekt uit je playlist. Heb je je telefoon in je hand tijdens het fietsen, dan riskeer je een boete van € 95,- exclusief administratiekosten.


Je mag volgens de wet geen telefoon vasthouden tijdens het rijden. Het maakt niet uit waarvoor je die gebruikt. In de wet staat letterlijk: ‘Het is degene die een motorvoertuig, bromfiets, snorfiets of gehandicapten-voertuig dat is uitgerust met een motor bestuurt verboden tijdens het rijden een mobiele telefoon vast te houden.’


Als je stilstaat met je auto of brommer, bijvoorbeeld voor een stoplicht of in de file, dan mag je de telefoon wel vasthouden en gebruiken. Je bent dan niet aan het rijden. Maar zodra je weer in beweging komt, is er wel sprake van rijden. Houd je de telefoon dan nog vast, dan kun je een bekeuring krijgen. Dus ook als je net optrekt of langzaam vooruitgaat in een file


Staat je mobiel in een houder terwijl je ’m bedient, dan ben je niet in overtreding. Er is dan geen sprake van ‘vasthouden’, maar van handsfree gebruik. Overigens kun je wel een bekeuring krijgen als het bedienen van je telefoon tot gevaarlijk weggedrag leidt.