Ontwikkeling dorpsvisie Garderen

In Garderen werken ze hard aan een dorpsvisie. Garderenen konden tijdens de Algemene ledenvergadering van Plaatselijk Belang Garderen op 18 maart dit jaar input leveren over de toekomst. Inmiddels is er in Garderen ook een lokale coördinator aan de slag die het traject van de dorpsvisie verder gaat onder-steunen. Zijn naam is Olaf Haanschoten en hij is zelf ook inwoner van Garderen.


Samenwerken aan de dorpsvisie

Eind juni organiseerde Plaatselijk Belang Garderen opnieuw een bijeenkomst voor alle Garderenen die hebben aangegeven een rol te willen spelen bij de ontwikkeling van de visie. Daarbij zijn ook vertegenwoordigers van de gemeente aanwezig. De uitkomsten van die bijeenkomst zullen verder gebruikt worden om te komen tot een concept dorpsvisie. Het is de bedoeling dat na de zomervakantie deze concept-visie en de daarbij behorende speerpunten voor de komende 10 jaar gepresenteerd kunnen worden aan geheel Garderen.


Iedere Gardereen die mee wil denken over de dorpsvisie Garderen, kan hiervoor contact opnemen met Olaf Haanschoten, via mobiel 06-8472932 of e-mail: olaf@haanschotenmarketingworks.nl