Harselaartunnel
officieel geopend

De gemeente Barneveld heeft - samen met de Provincie Gelderland, ProRail en BAM Infra BV - de Harselaartunnel gerealiseerd onder de spoorlijn Amersfoort-Apeldoorn. De tunnel vervangt de drukke spoorwegovergang in de Stationsweg en de Baron van Nagellstraat. Om te vieren dat de werkzaamheden aan de tunnel zijn afgerond en de wegen eromheen zijn vernieuwd, was er zaterdag 22 juni een feestelijke bijeenkomst.

Wethouder Hans van Daalen, vertegenwoordigers van de ondernemersverenigingen, BAM Infra B.V en ProRail gingen in op het belang van de tunnel. Om de samenwerking in dit project te benadrukken onthulden zij vervolgens gezamenlijk een grote banier vanaf het Transferium.


Belangstellenden konden genieten van een hapje en drankje, en deelnemen aan een rondleiding door de tunnel. Voor kinderen was er een kleurplaatwedstrijd en een leuk optreden van entertainer Jeroen de Boer.

Werkzaamheden


Nadat de Harselaartunnel in februari is geopend voor fietsers en auto’s, zijn er nog veel werkzaamheden uitgevoerd. De betonwanden van de tunnel zijn afgewerkt, waarna het westelijke fiets- en voetpad kon worden geopend. De slijtlaag op het langzaam verkeersdek – ten noorden van de spoorlijn –is aangebracht. Hierna zijn ook drie zitbanken bevestigd. In mei zijn de randelementen aan de noord- en zuidzijde van het spoordek bevestigd.


De tijdelijke overweg, fietsroute en parkeerplaatsen langs de Wencopperweg zijn verwijderd. Ook is de Energieweg gereconstrueerd. Aan de Parallelweg is riolering aangelegd en vonden asfaltwerkzaamheden plaats. Bij het Transferium Barneveld-Noord is een parkeerplaats aangelegd.


Langs de toeritten van de tunnel is de definitieve verlichting geïnstalleerd. Ook is er groen aangebracht langs de betonwanden van de tunnel. Bij het Roekenbos is bosplantsoen aangeplant.

Inmiddels is het bouwrijp maken van Harselaar-Centraal afgerond en zijn alle bouwmaterialen en gronddepots afgevoerd.


De tijdelijke overweg, die de afgelopen periode is gebruikt door fietsers en voetgangers, moet nog worden verwijderd; dit moet in een zogenoemde treinvrije periode gebeuren. Naar verwachting is dit werk in juli afgerond.