1. Onze belofte

Behoeften inwoners en ondernemers

Via het Inwonerspanel Barneveld monitoren we de behoeften van inwoners rondom onze dienstverlening. De peiling onder het inwonerspanel van juni 2019 laat dezelfde trends in behoeften zien. Hoewel de resultaten niet 1 op 1 vergelijkbaar zijn met de onderzoeken uit 2015/2016 (Behoefte-onderzoek naar de online dienstverlening onder inwoners website in 2015 & onderzoek digitale dienstverlening in Barneveld door de Rekenkamer Vallei en Veluwerand) of de gesprekken met de klankbordgroep dienstverlening uit 2016, zien we dat de groep inwoners die liever geen zaken online regelt sterk is afgenomen. Bijna alle respondenten zijn inmiddels (misschien) bereid om zelf meer digitaal te regelen. Niet alleen nee zeggen, maar meedenken over hoe het wel kan, is en blijft een belangrijke behoefte die steeds terugkomt.

Bereidheid om zelf meer digitaal te regelen

Het merendeel van onze inwoners wil meer online kunnen regelen (70%). Deze groep heeft hiervoor de volgende redenen:

 • Terecht buiten openingstijden pand (81%)
 • Hoef niet naar het gemeentehuis te komen (74%)
 • Duurzaamheid (40%)

De groep die niet meer online wil kunnen regelen (7%) heeft daarvoor de volgende redenen:

 • Graag persoonlijk contact (68%)
 • Werkt niet (graag) met de computer (23%)
 • Te ingewikkeld (22%)

Top 3


Voorkeurskanalen inwoners voor het aanvragen van product of dienst

 1. Website (67%)
 2. E-mail (39%)
 3. Balie (28%)

Voorkeurskanalen voor het melden of delen van opmerkingen

 1. Website van de gemeente (59%)
 2. E-mail (49%)
 3. Telefoon (34%)

Voorkeurskanalen voor het terugkoppelen/ informeren over de voortgang

 1. E-mail (77%)
 2. Telefoon (28%)
 3. Website van de gemeente (26%)

Prioriteiten voor komende 2 jaar in de gemeentelijke dienstverlening

 1. Openingstijden gemeentehuis afstemmen op behoefte van inwoners (39%)
 2. Persoonlijke omgeving op internet waarin ik zelf mijn zaken in beeld heb en kan regelen (32%)
 3. Meedenkende houding van medewerkers versterken (27%)

We maken dit met z’n allen waar!