Woensdag 20 maart 2019

Stemmen voor Provinciale Staten en Waterschap Vallei en Veluwe

Op woensdag 20 maart 2019 worden twee verkiezingen gehouden:

  1. Provinciale Statenverkiezingen. We kiezen dan de nieuwe Provinciale Staten van de provincie Gelderland. Provinciale Staten zijn te vergelijken met de gemeenteraad van een gemeente.
  2. Waterschapsverkiezingen. We kiezen een nieuw Algemeen Bestuur van het Waterschap Vallei en Veluwe. Het Algemeen Bestuur is – net als Provinciale Staten – te vergelijken met de gemeenteraad van een gemeente.


De gemeente Barneveld beschikt op 20 maart 2019 over 37 stembureaus en één mobiel stembureau. De 37 stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 21.00 uur. Naar verwachting is rond middernacht de uitslag van de gemeente Barneveld bekend.

Wie mogen stemmen?

Voor de Provinciale Statenverkiezingen mogen alle stemgerechtigde inwoners van Barneveld van 18 jaar en ouder hun stem uitbrengen. Dat zijn naar verwachting 42.236 inwoners. Waar u in Barneveld stemt, maakt niet uit. U heeft de keuze uit 37 stembureaus en 1 mobiel stembureau.


U kunt ook elders in de provincie Gelderland uw stem uitbrengen. Wilt u hiervan gebruik maken? Dan heeft u een kiezerspas nodig. Deze kiezerspas krijgt u door met de stempas naar het gemeentehuis te gaan, waar uw stempas wordt ingenomen en u een kiezerspas ontvangt. U kunt dan gaan stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen de provincie Gelderland. U kunt ook schriftelijk een verzoek doen voor een kiezerspas. Dit kunt u downloaden van onze website.

Voor de Waterschapsverkiezingen mogen – naast de stemgerechtigde inwoners van Barneveld van 18 jaar en ouder – ook inwoners uit een ander Europees land én niet-Nederlanders die beschikken over een verblijfsvergunning (zoals statushouders) stemmen. Dat zijn naar verwachting 43.192 inwoners. U kunt voor de Waterschapsverkiezingen stemmen in elk willekeurig stemlokaal binnen het Waterschap Vallei en Veluwe. Let op dat de grenzen van de provincie niet dezelfde zijn als van het waterschap. U heeft daar ook een kiezerspas voor nodig. Stemt u in Barneveld? Het maakt dan niet uit in welk van de 38 stemlocaties (één van de 37 vaste stembureaus of het mobiele stembureau) u dit doet.

Stembureaus in Barneveld

Hieronder staat het overzicht van alle 37 stembureaus en het mobiele stembureau op woensdag 20 maart 2019.

Welke partijen doen mee in Gelderland?

1. 50PLUS

2. CDA

3. ChristenUnie

4. D66

5. Denk

6. Forum voor Democratie

7. GroenLinks

8. Partij voor de Dieren

9. PvdA

10. PVV

11. SGP

12. SP

13. VVD

Meer informatie op:


Kijk voor meer (achtergrond)informatie over de komende verkiezingen op www.barneveld.nl/verkiezingen.