Wethouder Wijnne over het Barneveld van 2040

Wat voor gemeente willen we zijn in 2040? En wat moeten we nu al in gang zetten om dit ideaalbeeld te bereiken? In oktober en november organiseren we verschillende bijeenkomsten waarin we op zoek gaan naar een antwoord op deze vragen. Wethouder Wijnne denkt hieronder, in voorbereiding op deze bijeenkomsten, alvast na over het Barneveld van 2040.

“Ik hoop dat Barneveld in 2040 nog steeds een mooie gemeente is om te wonen”, zegt de wethouder, ik hoop zelfs dat het nog een stukje mooier wordt”, geeft hij aan. Belangrijk hierin zijn ook zijn kinderen en kleinkinderen. “Ik heb zes zoons, en één dochter, en dertien klein­kinderen. Ik hoop van harte dat zij later een betaalbare woning kunnen vinden, en dat zij voor werk niet uit hoeven te wijken naar andere steden.” Hij vindt het belangrijk dat zijn kinderen en kleinkinderen de nodige en mooie dingen dichtbij huis kunnen vinden.

Podcast en filmpje ‘Barneveld in 2040’

We hebben een filmpje gemaakt waarin u ziet hoe divers, ondernemend en mooi Barneveld is. Genoeg stof om over in gesprek te gaan. Het is tegelijkertijd een uitnodiging voor iedereen om mee te denken over de toekomst van Barneveld. Bekijk het filmpje. Daarnaast is er een podcast-serie waarin wij praten met Barnevelders over Barneveld in 2040. Beluister de eerste aflevering van de podcast met Wethouder Bennie Wijnne en ambtelijk projectleider René Huls. Zij gaan dieper in op het hoe en wat van de Omgevingsvisie.

Thema 1

‘Mijn woonomgeving in 2040’

“Ik vind het mooi dat er in Barneveld een sterke ‘doeners’ mentaliteit is. De doeners mentaliteit ziet Wethouder Wijnne in het feit dat ondernemers niet weglopen voor problemen, maar continue nieuwe mogelijkheden vinden. “Ze zijn innovatief en creatief”, zegt Wethouder Wijnne, “Je praat met ondernemers hier op het industrieterrein en je staat er versteld van wat ze doen en opgelost hebben, heel interessant” Daarnaast vindt hij het fijn dat de mensen in Barneveld naar elkaar omkijken. In 2040 is Barneveld waarschijnlijk een stuk gegroeid. Wethouder Wijnne legt uit hoe we kunnen groeien, zonder het dorpse ‘ons-kent-ons’ te verliezen. “Dit heeft alles te maken met hoe je bouwt, en hoe je wijken eruit zien.” Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat er voldoende sportvoorzieningen en scholen zijn. Het moet een aantrekkelijke leefomgeving zijn, met een diverse groep aan bewoners. “dan maakt het niet uit of Barneveld 60.000 of 80.000 inwoners heeft, als de wijken goed zijn, met goede voorzieningen, dan blijven mensen gewoon naar elkaar omkijken”.

Thema 2

‘Het is goed toeven hier in 2040’

Wethouder Bennie zegt “Als ik naar mijzelf kijk, dan vind ik het belangrijk dat er voldoende groen om mij heen is, en ik de gelegenheid hebt om een wandeling te maken, met dichtbij een klompenpad of bospad”. Rust (geen hinder of lawaai) en schone lucht zijn twee andere zaken die hij belangrijk vindt. “Als het gaat om schone lucht in 2040, dan zijn er zeker nog gebieden waar het beter kan, zegt de wethouder. “Bijvoorbeeld fijnstof, dit merk je niet zo, maar het kan op de lange termijn schadelijke effecten hebben op de gezondheid. Daarom krijgt dit ook een plekje in de Omgevingsvisie.”

Thema 3

‘Samen aan de slag in 2040’

Ook in 2040 is Barneveld nog steeds een ondernemende gemeente, zegt de wethouder. Hij zegt hierover het volgende: “in 2040 hebben wij nog steeds die ‘doeners’ mentaliteit. Dit blijft gewoon hetzelfde.” Hierbij geeft hij wel aan dat de omgeving er waarschijnlijk wel anders uitziet, misschien ook wel op onderdelen die we nu nog helemaal niet kunnen voorzien. Maar dat deze mentaliteit blijft, daar is hij zeker van. “het zit in de aard van de regio, dit wordt ook wel over­gedragen van ouders op kinderen”.

Thema 4

‘Naar buiten in 2040’

“Het is niet de vraag of het buitengebied er anders uit gaat zien, maar het is de vraag ‘hoe’ het er uit gaat zien”, zegt wethouder Wijnne, “en ‘hoe’ het buitengebied eruit gaat zien is nog best ingewikkeld.” Bijvoorbeeld de landbouw verandert, we willen meer biodiversiteit en ook de energietransitie gaat impact hebben op het buitengebied. “Het is niet voor niets dat we nu bezig zijn met het ontwikkelen van een landbouwperspectief, samen met de andere Foodvalley partners”. We zijn op zoek naar manieren om de oplossingen voor deze opgaven slim te combineren, zegt de wethouder, “het heeft niet onze voorkeur om in ons buitengebied een boer weg te kopen en bossen te planten, omdat we groen willen. Het is veel mooier om oude landschapselementen terug te brengen en dit te combineren met klompenpaden en fietspaden, want zo combineren we recreatie met onze landbouw.”

Wat is de Omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie gaan we het beeld van 2040 schetsen, en geven we aan wat nog moet gebeuren om dit te bereiken. “Ik schets het vaak aan de hand van een berg. Onze visie op 2040 is de bergtop, dit is wat we uiteindelijk willen bereiken. Onderweg daarnaartoe komen we allerlei obstakels tegen, verwacht én onverwacht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Corona, dat hadden we niet verwacht, maar heeft wel veel veranderd”, zegt de wethouder. “Maar, we zetten wel elke dag een stap naar boven, richting ons ideaalbeeld voor 2040, en de Omgevingsvisie helpt ons bij het vormgeven van dit beeld en het pad er naar toe. In oktober en november organiseren we verschillende bijeenkomsten om het te hebben over de Omgevingsvisie. “Dit mogen ze niet missen omdat het gaat over hun toekomst, hun leefomgeving. Hier willen we samen vorm aan geven, en zoiets belangrijk moet je niet aan andere overlaten, daar moet je zelf bij zijn.”