Jouw mening is onmisbaar bij het opstellen van de Omgevingsvisie

Daarom leggen we hieronder uit hoe het proces om tot een Omgevingsvisie te komen eruit ziet en wanneer je mee kan praten. Het proces kent vier stappen. Deze vier stappen staan ook weergegeven op de routekaart onderaan deze pagina.

INVENTARISEREN

VERDIEPEN EN VERBINDEN

AFWEGEN EN VERTALEN

VASTSTELLEN

Wij zijn benieuwd naar welke dromen, wensen, ambities en opgaven jij ziet voor de gemeente Barneveld. De raad heeft zijn ambities uitgesproken maar wij zijn benieuwd of die aansluiten bij jouw dromen! Visualiseer waar jij over 20 jaar bent. Hoe ziet Barneveld er dan uit? Daarom organiseren we verschillende momenten waarop je kunt meedenken en meepraten over de Omgevings­visie. De Maand van de Omgevingsvisie is daarvoor het belangrijkst (Verderop in de krant staat hoe je mee kunt denken). Dat leidt uiteindelijk tot een aantal scenario’s. Een soort wensen­lijstje voor de ontwikkeling van de gemeente.

Als we weten wat je allemaal belangrijk vindt voor de toekomst van de gemeente en dat op een rij hebben gezet, gaan wij graag nog een keer met je in gesprek. We verbinden dan alle dromen, wensen, ambities en opgaven met elkaar. Samen maken we keuzes over welke onderdelen van ons wensenlijstje het meest belangrijk zijn.

Als alle wensen, dromen, ambities en opgaven compleet zijn en we ook hebben bepaald welke toekomst we voor ons zien, worden alle uitspraken die op het wensenlijstje staan afgewogen. Dat betekent dat er soms een keuze gemaakt moet worden, en dat niet alle wensen in de Omgevings­visie kunnen komen. Bijvoorbeeld als er tegenstrijdige uitspraken zijn. Dan wordt een keuze gemaakt door de gemeenteraad, die zorgvuldig over alle belangen nadenkt. Daarna stellen we een digitale ontwerp Omgevingsvisie op, een tussenversie, die de gemeente­raad goed moet keuren. Vervolgens wordt de ontwerp omgevingsvisie ter inzage gelegd. Iedereen heeft in deze periode van zes weken de kans om op de ontwerp Omgevingsvisie te reageren. Deze reacties (zienswijzen) worden beantwoord en waar nodig verwerkt in de Omgevingsvisie.

Uiteindelijk stelt de gemeenteraad de Omgevingsvisie vast. Dan zijn de doelen voor Barneveld voor de komende 10 tot 20 jaar bepaald en kunnen we beginnen met het realiseren daarvan. Op naar een nog mooiere gemeente Barneveld! Wat als de Omgevingsvisie straks klaar is? Als de Omgevingsvisie klaar is, dan blijft het een dynamisch document. Dat wil zeggen dat we de visie in de toekomst aan kunnen passen als er nieuwe ontwikkelingen zijn. We beoordelen de visie regelmatig. Als het nodig is passen we de inhoud van de visie op onderdelen aan. De wereld staat namelijk niet stil,

Samen gaan we voor een duurzame toekomst voor Barneveld! Denk jij met ons mee? Meld je aan op omgevingswet@barneveld.nl of op barneveld.buurbook.nl.

De routekaart