WAAROM EEN GROEIPLAN?

De noodzaak voor een groeiplan is ingegeven omdat we de organisatie op een goede en gezonde manier mee willen laten groeien en ontwikkelen. Een organisatie waarin medewerkers met plezier kunnen werken en de beste resultaten voor onze inwoners bereiken. En ook omdat we onze ambities uit ‘Blij met Barneveld’ met kracht willen doorzetten en nog meer zichtbaar willen maken. Er is geen keuze, we gaan hiermee aan de slag! De afgelopen jaren bleef de groei van de gemeentelijke organisatie achter bij de groei van de gemeente Barneveld. De organisatie kent hierdoor nu al groeipijn. Gezien de groei van Barneveld de komende jaren, zal deze alleen maar toenemen en is er daarom meer nodig om alle ambities waar te kunnen maken. Hier ligt ook, samen met het bestuur, een belangrijke opgave voor de organisatie zelf. Om daar daadwerkelijk invulling aan te geven, hebben we iedereen nodig en zullen we verder gaan met de invulling van de interne en externe opgaves van onze gemeente. Het groeiplan helpt ons de gezamenlijke richting te zien in de ontwikkeling waar we voor staan, geeft de interne en externe opgaven weer, net als de doelen en benodigde activiteiten die nodig zijn. De stip op de horizon, waar we naar toe gaan bewegen.