Vanaf 7 november

Taalhuis Barneveld

In Barneveld heeft naar schatting 1 op de 9 inwoners moeite met lezen, schrijven of rekenen. Het goed kunnen beheersen van de Nederlandse taal is belangrijk om volwaardig deel te nemen aan de samenleving. Het niet goed kunnen lezen of rekenen kan zorgen voor problemen in het gezin of op het werk. Denk bijvoorbeeld aan het niet kunnen lezen van veiligheidsinstructies. Of het niet begrijpen van een bijsluiter van een medicijn. Tegenwoordig is ook het kunnen omgaan met een computer steeds belangrijker. Daarom zijn er in Barneveld veel organisaties die kunnen helpen bij het beter lezen, schrijven, rekenen of computeren. In november opent het Taalhuis Barneveld.

Taalhuiscoördinator
Taalhuis Barneveld

Jelly van Rinsum is taalhuiscoördinator van Taalhuis Barneveld. Zij is er voor iedereen die beter wil leren lezen en schrijven. Maar ook als je rekenen lastig vindt of handiger wilt worden met de computer, kun je bij haar terecht. Op basis van jouw vraag bekijkt ze wat het beste bij je past zodat je ook écht beter kunt worden in taal, rekenen of het omgaan met de computer. Wil je helpen? Dan ben je bij Jelly ook aan het juiste adres. Zij helpt (zorg)organisaties en vrijwilligers gericht verder zodat ze actief bij kunnen dragen aan het terugdringen van laaggeletterdheid.

Volksuniversiteit Barnevue in beeld

Elke maandagavond van 19.00 - 21.00 uur geeft de Barnevue een cursus NT1 in De Meerwaarde.


Heeft u belangstelling? Voor meer informatie kunt u bellen met de Barnevue: 0342-415500 of 0650697664 op dinsdag- of donderdagmorgen.

Nederlands als eerste Taal (NT1) is voor mensen die Nederlands als moedertaal hebben. De lessen zijn voor Nederlanders die de taal beter willen beheersen. Veel mensen worden belemmerd in hun dagelijks leven doordat ze niet goed kunnen lezen en /of schrijven. Ook omgaan met de computer is vaak een probleem. Denk bijvoorbeeld aan je (klein)kinderen voorlezen, hoe vraag je een rijbewijs/paspoort aan, hoe vul je formulieren in? Hoe werkt internet? En ga zo maar door.

In de lessen wordt o.a. gewerkt werkt met programma’s op de computer als Oefenen.nl en de werkboekjes van Melkweg en Succes. Allemaal methoden om mensen verder te helpen met vaardigheden op het gebied van lezen en schrijven zodat ze zich beter kunnen redden. Het eerste uur werken de deelnemers meestal met de werkboekjes en het tweede uur met de computer.


Een van de deelnemers: “Ik ben geboren in Rotterdam. Na de lagere school zijn we heel veel verhuisd en ik heb de LTS niet afgemaakt. Op mijn 14e jaar ben ik gaan werken. Ik heb moeite met lezen. Daarom heb ik me aangesloten bij deze groep. Ik leer hier veel. Ook met de computer kan ik nu beter omgaan. Het is ook een fijne groep en we krijgen veel hulp van de docenten.”


Een andere deelnemer vertelt: “Op mijn werk werd mij aangeraden naar een taalcursus te gaan om daar beter te leren lezen, schrijven en ook te leren om wat langzamer te praten. Mensen kunnen mij slecht verstaan omdat ik zo vlug praat. Tien jaar geleden ben ik bij deze groep begonnen. Eerst moest ik erg wennen, maar nu vind ik het heel leuk en ga er elke maandagavond met plezier naar toe. Ik heb er al heel veel geleerd”.


Tot slot docent Jan Koolhof: “Elke maandagavond zijn we in een ontspannen sfeer met de taal bezig. Ik vind het mooi dat iedereen zo gemotiveerd is”.

Het Taalcafé is een open avond voor iedere Barnevelder!

De spil van het Taalcafé, noemt gastvrouw Ida van de Braak hen en ze wuift hartelijk naar de zusjes Alaa en Aya, die stralend binnenkomen. Ze groeiden op in Syrië. Nadat ze, nu, iets langer dan een jaar in Barneveld wonen, zijn ze hier al zo thuis, dat ze graag gastvrouw willen zijn in het Taalcafé, vertelt Ida. Ondertussen schenkt gastheer Kees Gort koffie in en serveert lekkere koekjes.

Op zachte toon instrueert Ida iemand die er voor de 1e keer is; gebruik maar korte zinnen. Ida zit aan de grote tafel in de prettige huiskamer van de Veluwehal op de 1e verdieping en praat ontspannen en onder-houdend met enkele bezoekers. Een groepje heren komt binnen; ze begroeten iedereen vriendelijk met een handdruk, waarna ze zich terugtrekken aan een ander tafeltje om rummikub te spelen.


Hier en daar hapert het Nederlands. Nadenkend wordt er naar het juiste woord gezocht. De gastvrouw knikt bemoedigend, helpt alleen als het echt nodig is om stokken van het gesprek te voorkomen. Gelach klinkt op wanneer Ida, met humor en zeer treffend het verschil schetst tussen de ontvangst van gasten. Bij ons krijg je één koekje bij de koffie; bij jullie krijgt het bezoek een schaal vol lekkernijen aangereikt! Hilariteit.


Hoewel alles hier anders is, ziet Alaa wel een overeenkomst m.b.t. het gemeenschapsgevoel hier en hoe het in Syrië was voordat de oorlog uitbrak.

In de loop van de avond schuift de moeder van Alaa en Aya aan. Twee andere dames, Wahida en Malaz, vergezellen haar. Ze vertellen dat ze zich richten op de toekomst van hun kinderen. Alle gasten ervaren dat de vriendelijkheid van de Nederlanders, met name de mensen in Barneveld, hen erg goed doet.


Door dit vrijwilligerswerk zijn mijn vooroordelen over vreemdelingen verdwenen, vertelt Kees. Sinds zijn pensioen begeleidt hij nieuwe inwoners en binnen het Taalcafé is hij als gastheer actief. Hij vindt het omgaan met mensen, die moesten vluchten, boeiend en inspirerend. Deze omgang verbreedt zijn perspectief in denken en doen.

Elke dinsdagavond is het Taalcafé in de Veluwehaltussen 19.30 en 21.00 uur open.


Wordt u nieuwsgierig? Loop eens vrijblijvend binnen in het Taalcafé ! Beleef de gezellige sfeer eens mee. Wilt u gastvrouw of gastheer zijn op een dinsdagavond naar uw eigen keuze? Neem dan contact op met Dorien de Lange, Welzijn Barneveld tel: 0342 745004 of mail met haar: d.delange@welzijnbarneveld.nl