De bouw vordert gestaag…

De gemeente Barneveld realiseert, samen met ProRail, BAM Infra B.V. en de provincie Gelderland, de Harselaartunnel. De afgelopen anderhalf jaar is er al veel gebeurd. Naar verwachting wordt de tunnel aan het einde van dit jaar opengesteld voor het auto- en fietsverkeer. Voordat het zover is, moet nog veel gebeuren. We informeren u over wat er op dit moment gebeurt en wat de komende periode op de agenda staat.

De gemeente Barneveld realiseert, samen met ProRail, BAM Infra B.V. en de provincie Gelderland, de Harselaartunnel. De afgelopen anderhalf jaar is er al veel gebeurd. Naar verwachting wordt de tunnel aan het einde van dit jaar opengesteld voor het auto- en fietsverkeer. Voordat het zover is, moet nog veel gebeuren. We informeren u over wat er op dit moment gebeurt en wat de komende periode op de agenda staat.

Wegwerkzaamheden aan de noordzijde van de Harselaartunnel


De gemeente Barneveld startte enkele weken geleden met wegwerkzaamheden op en rond het kruispunt Harselaarseweg / Industrieweg / Energieweg / Baron van Nagellstraat. De werkzaamheden worden in drie fasen uitgevoerd. Hieronder staat welke fasen worden uitgevoerd en – niet minder belangrijk – wat dit voor de bereikbaarheid betekent.


Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de bouw van de Harselaartunnel op www.harselaartunnel.nl.


Fase 1:
Week 37 t/m 41


Kruispunt Harselaarseweg / Industrieweg

De eerste fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van het kruispunt Harselaarseweg / Industrieweg / Nijverheidsweg.

  • Autoverkeer wordt omgeleid via de A1 en de A30;
  • Voor de bereikbaarheid van de Industrieweg en het Transferium Barneveld-Noord is over het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Centraal (voorheen Columbiz Park geheten) een nieuwe weg aangelegd tussen de Baron van Nagellstraat en de Industrieweg;
  • Fietsers kunnen gebruik maken van een tijdelijk fietspad tussen Harselaarseweg en Industrieweg en de hierboven genoemde nieuwe weg tussen Industrieweg en Baron van Nagellstraat.

Fase 2:
Week 42 t/m 44


Kruispunt Harselaarseweg / Baron van Nagellstraat / Energieweg

De tweede fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van de kruispunt Harselaarseweg / Baron van Nagellstraat / Energieweg. De afgelopen maanden is het gedeelte tussen dit kruispunt en de aansluiting met de A1 onder handen genomen, nu staat het kruispunt zélf op de planning. Het afsluiten van dit belangrijke kruispunt op het bedrijventerrein Harselaar heeft gevolgen voor de bereikbaarheid van de bedrijventerreinen Harselaar-West en Harselaar-Oost.

  • Autoverkeer wordt omgeleid via de A1 en de A30;
  • Het bedrijventerrein Harselaar-West is tijdens deze weken toegankelijk via de westzijde – dus via de A30 / Nijkerkerweg en de Harselaarseweg;
  • Het bedrijventerrein Harselaar-Oost is tijdens deze weken toegankelijk via de noordzijde (A1 / Mercuriusweg / Transportweg en verder), oostzijde (Hanzeweg-Zuid / Energieweg en verder) en zuidzijde (Wesselseweg / Hanzeweg-Zuid en verder);
  • Fietsverkeer wordt tijdens deze fase over de kruising geleid, eventueel – mocht dat nodig zijn – begeleid door verkeersregelaars.

Fase 3:
Week 44 t/m 46


Harselaarseweg (tussen de kruispunten met Baron van
Nagellstraat / Energieweg én de Industrieweg / Nijverheidsweg)

De derde (en laatste) fase van de wegwerkzaamheden betreft de aanpak van het weggedeelte van de Harselaarseweg tussen de kruispunten met de Baron van Nagellstraat / Energieweg én de Industrieweg / Nijverheidsweg.

  • Auto- en fietsverkeer wordt omgeleid via de nieuwe weg over het toekomstige bedrijventerrein Harselaar-Centraal (voorheen Columbiz Park geheten) tussen de Baron van Nagellstraat en de Industrieweg.