OP WEG NAAR EEN

NIEUWE SPELKAST AAN

DE SLOTSTRAAT

Bij een spelkast kunnen kinderen onder begeleiding van vrijwilligers spelen met allerlei spelmateriaal. Dit stimuleert kinderen en jongeren om lekker te bewegen en zorgt voor ontmoeting in de wijk. De gemeente Barneveld gaat een nieuwe spelkast realiseren op de speelplek aan de Slotstraat. Samen met kinderen en omwonenden willen we een plan maken voor de nieuwe kast en de speelruimte er omheen.

Bij een spelkast kunnen kinderen onder begeleiding van vrijwilligers spelen met allerlei spelmateriaal. Dit stimuleert kinderen en jongeren om lekker te bewegen en zorgt voor ontmoeting in de wijk. De gemeente Barneveld gaat een nieuwe spelkast realiseren op de speelplek aan de Slotstraat. Samen met kinderen en omwonenden willen we een plan maken voor de nieuwe kast en de speelruimte er omheen.

Slotstraat als goede locatie


Enige tijd geleden is de spelkast aan de Valkhof gesloopt. Daarmee is een voorziening uit de wijk verdwenen waarvan veel gebruik werd gemaakt. Kinderen en andere bewoners hebben aangegeven de spelkast te missen. De gemeente heeft onderzocht op welke plek er een nieuwe spelkast gebouwd zou kunnen worden. De centrale speelplek aan de Slotstraat kwam daarbij naar voren als meest geschikte locatie


Eén plan voor de speelplek en spelkast

De speelruimte in de wijk Rootselaar-West is in 2017 opnieuw ingericht op basis van het speelruimteplan. Voor de centrale speelplek aan de Slotstraat hebben we een pas op de plaats gemaakt met de aanleg van het middenterrein. We willen dit als één geheel oppakken in combinatie met de bouw van de spelkast. De ideeën die bewoners vorig jaar al hebben ingediend voor de speelplek betrekken we uiteraard bij het uitwerken van de plannen.

Twee varianten

Het beschikbare budget voor de speelruimte kan op verschillende manieren worden ingezet. Op hoofd-lijnen zijn er twee varianten.


Samen met kinderen en omwonenden in de buurt bekijken we waar de meeste behoefte aan is. Zij kunnen op verschillende manieren kunnen hun voorkeur uitspreken en ideeën aandragen. We peilen ook of er genoeg vrijwilligers te vinden zijn die kunnen helpen bij het beheer van de spelkast.

Een kleine spelkast met veel speelruimte buiten

Dit is een berging voor spelmateriaal voor buitenspelen. Er blijft zo meer ruimte en geld over om de speelruimte buiten leuk in te richten. In de berging is geen voorziening zoals een wc, water en elektriciteit. Deze spelkast is ongeveer 24m2 groot.

Een grote spelkast met minder speelruimte buiten

Er is in deze spelkast ruimte voor 10-15 kinderen om binnen te spelen, zoals knutselen. Er is speelmateriaal voor kinderen en volwassenen om buiten actief te zijn. Er is dan minder geld en ruimte om de speelruimte buiten in te richten. Er zijn voorzieningen in de spelkast, zoals een wc, elektriciteit en water. Deze spelkast is ongeveer 60m2 groot.


Hoe kunnen bewoners meedenken?

  • Online enquete invullen: van 19 september tot en met 5 oktober via www.barneveld.nl/slotstraat
  • Ontmoeting op de speelplek aan de Slotstraat: woensdag 3 oktober van 17.00 tot 18.00 uur
  • Samen schetsen op woensdag 28 november in het gemeentehuis van 18.30 tot 20.00 uur

Samenspelen: ook aan de Slotstraat

De speelplek aan de Slotstraat is een centrale plek voor de wijk. De gemeente vindt het daarom belangrijk dat deze plek toegankelijk en geschikt is voor kinderen met een beperking. We bieden graag materiaal en activiteiten die leuk zijn voor alle kinderen. Alle ideeën hierover zijn welkom. Neem hiervoor contact op met de gemeente via telefoonnummer 14 0342.

Op weg naar het definitieve ontwerp

Met alle inbreng gaan de ontwerpers aan de slag. Zij maken het definitieve ontwerp voor de spelkast en de speelruimte er omheen. Dit ontwerp communiceren we via de gemeentelijke communicatiekanalen. Alle betrokkenen die hun e-mailadres hebben achtergelaten, ontvangen het ontwerp per mail.

Met de aanleg van de speelruimte kunnen we beginnen zodra het ontwerp is vastgesteld. Voor de spelkast moet mogelijk een ruimtelijke procedure worden gevolgd. Dit hangt af van de grootte van de kast. Een eventuele procedure wordt in januari 2019 opgestart. Wanneer deze voorspoedig verloopt, kan in de tweede helft van 2019 gestart worden met de bouw.

Meer informatie

Kijk op www.barneveld.nl/slotstraat voor meer informatie. U kunt ook bellen met 14 0342.
De projectleider is Kees Donker.