Omruilen of inleveren

Nieuwe omruilactie kliko’s

Omruilen of inleveren

1 t/m 12 oktober

U kunt tussen maandag 1 en vrijdag 12 oktober aangeven of u één afvalcontainer (papier, GFT, PMD, restafval) gratis wilt omruilen voor een kleinere of grotere versie. U kunt er ook voor kiezen om een kliko in te leveren. 

De gemeente biedt deze mogelijkheid aan, om inwoners zo goed mogelijk in staat te stellen hun afval te scheiden. Uw keuze heeft geen invloed
op de te betalen afvalstoffenheffing.


Keuzemogelijkheden:

 • Omruilen van uw 240 liter kliko voor een 140 liter kliko
  (papier, restafval, PMD, GFT)
 • Omruilen van uw 140 liter kliko voor een 240 liter kliko
  (papier, restafval, PMD, GFT)
 • Inleveren van uw oud papier kliko
 • Inleveren van uw GFT kliko omdat u bijvoorbeeld een composthoop in de tuin heeft
 • Inleveren van uw grijze restafval kliko. U krijgt dan met uw milieupas toegang tot een ondergrondse container
 • Inleveren van uw PMD-kliko. U vraagt de speciale PMD-zakken aan en plaatst deze op de inzameldag bij een ondergrondse container
 • Aanvragen van een tweede GFT-kliko van 140 of 240 liter

Digitaal aanvraag-formulier

De aanvraag kunt u bij voorkeur digitaal indienen. Er staat vanaf maandag 1 oktober een invulformulier klaar op www.barneveld.nl dat met het invullen van uw postcode en huisnummer te bereiken is. U krijgt een e-mail als ontvangstbevestiging van uw aanvraag. Heeft u geen computer en kunt u niet op die manier meedoen aan deze actie? Dan kunt u bellen met telefoonnummer 14 0342 (netnummer niet nodig).

Gemaakte keuze aanpassen

U krijgt een e-mail nadat u uw keuze heeft gemaakt. Bij nader inzien toch liever een andere optie? U kunt uw keuze nog aanpassen tot vrijdag 12 oktober door opnieuw in te loggen. Na vrijdag 12 oktober staat uw keuze vast.

Omruilperiode

Na vrijdag 19 oktober 2018 ontvangt u een e-mail waarin staat wanneer u de in te leveren kliko aan straat kunt zetten om op te halen. Heeft u een nieuwe kliko aangevraagd krijgt u ook bericht wanneer deze wordt geleverd. We halen de kliko’s op of ruilen ze om tussen maandag 29 oktober en vrijdag 2 november. Het is fijn als de kliko’s leeg zijn als ze worden ingeleverd. Mocht dat niet lukken, dan is dat echter geen probleem.