René Stouten begeleidt kinderen bij het leren reizen met openbaar vervoer

“Zelfstandig reizen maakt hun wereld een stuk groter”

René Stouten begeleidt kinderen bij het leren reizen met openbaar vervoer

“Zelfstandig reizen maakt hun wereld een stuk groter”

Bart Hol heeft op 20 mei het eerste certificaat voor zelfstandig reizen ontvangen. V.l.n.r. Gerard Kortlang (reisbegeleider), Bart Hol, Janny Walraven (moeder van Bart), René Stouten (reisbegeleider). Foto: Pauw Media.

In Nederland verwachten we van mensen dat ze steeds meer zelf kunnen. Dat lijkt vervelend, maar heeft ook mooie kanten. Als je bijvoorbeeld zelf zonder hulp kunt reizen, dan wordt je wereld ineens een stuk groter! En je bent niet meer afhankelijk van anderen om je te ondersteunen.

Maatwerk per kind

“Maar zelfstandig reizen doe je niet van de ene op de andere dag”, zegt René Stouten (69). René is een vrijwillige begeleider voor de Reiskoffer. “Vooral kinderen hebben tijd, begeleiding en ondersteuning nodig. En voor de één is dat wat meer dan voor de ander. Het mooie van het project De Reiskoffer is dat er verschillende reis-ondersteunende producten in zijn opgenomen. Als je zelfstandig wilt gaan reizen, krijg je advies welk product het beste bij jouw situatie past. Het is echt maatwerk dus.”


Vrijwilligerswerk

René werkte zijn hele leven in de financiële dienstverlening. Inmiddels is hij met pensioen. Twee dagen per week is hij beschikbaar als reisbegeleider en hij begeleidt dan kinderen in het speciaal onderwijs naar en van school voor het product ‘Samen reizen met…’ van de Reiskoffer. “Ik ben zo’n zes jaar geleden in contact gekomen met iemand van de gemeente na een tip van een goede vriend die al enige tijd reisbegeleider was. Ik had sinds mijn pensioen bonustijd en het leek mij leuk om vrijwilligerswerk te gaan doen.”


Zelfstandigheid geven

“Ik zet mijn ‘vrije tijd’ nu in om deze specifieke doelgroep zelfbewuster te maken en ze een zekere zelfstandigheid te geven. Want als kinderen niet meer afhankelijk zijn van de taxibus, dan kunnen ze zelf bepalen hoe zij naar school gaan. En als er uren uitvallen kunnen ze zelf naar huis gaan. Het komt ook wel eens voor dat leerlingen vanwege hun gedrag geweigerd worden in het taxivervoer en dan door ons begeleid gaan worden. Maar van wangedrag is dan niets meer terug te vinden en binnen enkele weken kunnen zij al zelfstandig reizen.”

Reisbegeleiders voor bijzondere
kinderen gezocht!

Veel kinderen uit het speciaal onderwijs reizen met een taxi(bus) naar school. Toch is dit niet altijd nodig. Sommige kinderen kunnen ook met de trein, bus of fiets naar school en zouden dit graag leren.


De Reiskoffer zoekt voor het project ‘Samen Reizen met…’ vrijwilligers zoals René die een kind gemiddeld twee keer per week van en naar school kunnen begeleiden in het openbaar vervoer of op de fiets. Een begeleidingstraject duurt 4 tot 12 weken.


Wilt u als reisbegeleider deze bijzondere kinderen helpen bij het vergroten van hun zelfvertrouwen, zelfredzaamheid en mobiliteit? Mail dan naar Anja Mulder via a.mulder@barneveld.nl.


Meer informatie over het project ‘Samen reizen met…’

Begeleiding van en naar school

Voordat een begeleidingstraject start, maken de reisbegeleiders eerst uitgebreid kennis met de ouders, het kind en eventueel de gezinscoach. “De eerste dag van de begeleiding halen we de kinderen thuis op en begeleiden we ze met het openbaar vervoer naar de school van het kind. Vervolgens maken we op school kennis met het schoolpersoneel zodat ook zij weten wie we zijn en wat we doen. ’s Middags halen we de kinderen van school en begeleiden ze naar huis. We werken in elk geval altijd met twee reisbegeleiders, omdat het om een kwetsbare doelgroep gaat.”


Loslaatfase

De reisbegeleiders laten op de tweede dag van het begeleidingstraject de kinderen zelfstandig van huis naar de dichtstbijzijnde bushalte lopen om hun zelfstandigheid te bevorderen. “Het valt mij op dat vooral moeders last hebben van het loslaten van hun kinderen. Maar wij laten ze ook steeds een beetje meer los om ze uiteindelijk zelfstandig te laten reizen. En omdat we altijd met twee begeleiders zijn, kunnen we de kinderen goed in de gaten houden. In die ‘loslaatfase’ houden we extra contact met elkaar via de groepsapp.” Als de kinderen het leertraject succesvol hebben afgerond, ontvangen zij een certificaat voor zelfstandig reizen.

Lol in zelfstandig reizen

Een enkele keer komt René leerlingen buiten schooltijd tegen die nu zelfs met het openbaar vervoer naar hun sportvereniging of vriendjes en vriendinnetjes gaan. “Bij één kind dat ik heb begeleid, duurde het opleidingstraject ruim acht weken. Maar nu kom ik hem af en toe in Nijmegen tegen. Om daar te komen moet hij de bus, de trein en vervolgens weer de bus nemen om op school te komen. Het geeft mij een kick om te zien dat hij dat beheerst en dat hij er lol in heeft om dit zelfstandig te kunnen!”