Succes in Terschuur!

Initiatiefnemers Gineke van de Glind en Robert de Goeij

Momenteel wordt de speelruimte in de verschillende dorpen en wijken van de gemeente Barneveld opnieuw ingericht. Het project ‘Ruimte voor spelen’ is in 2017 gestart en duurt tot 2022. Doel: ervoor zorgen dat kinderen vaker en langer buitenspelen. In Terschuur zijn de dorpsbewoners, op basis van het principe Right to Challenge, zélf met hun speelruimte aan de slag gegaan. Initiatiefnemers Gineke van de Glind en Robert de Goeij over hun dorpsinitiatief.

“We zitten allebei in Plaatselijk Belang; de belangenbehartiger van en voor inwoners van Terschuur. Vanuit die rol hebben we begin dit jaar bij de gemeente aangegeven dat er bij ons echt iets met de speelruimte moest gebeuren. Vervolgens zijn we samen met projectleider Juul Scheffers van de gemeente Barneveld door het dorp gelopen, om naar de verschillende speeltuintjes te kijken. Zij kwam toen ook tot de conclusie dat er iets aan gedaan moest worden. Het probleem was alleen dat de herinrichting in Terschuur pas in 2021 op de planning stond en dat de gemeente er simpelweg nog niet ‘de handen’ voor had. Juul wees ons toen op Right to Challenge, waarbij je als dorp de handen van de gemeente kunt zijn. Ze gaf wel meteen aan dat het heel veel werk is en dat je goed moet nadenken of je dat ziet zitten”.

Saamhorigheid

“We hebben eerst binnen ons dorp gecheckt of er wel voldoende draagvlak was voor dit initiatief. Toen dat zo bleek te zijn, hebben we een werkgroep om ons heen verzameld. Daarbij hebben we vooral gekeken naar wat we nodig hadden om dit project succesvol te laten verlopen. Binnen no-time hadden we een vaste groep van negen personen. Allemaal mensen met verschillende kwaliteiten; een grafisch vormgever, mensen die goed kunnen organiseren, iemand die goed teksten kan schrijven. Uiteindelijk hadden we ook een lijst van zo’n vierentwintig vrijwilligers. Maar als er iets moest gebeuren, boden mensen in het dorp vaak ook spontaan aan om te helpen. Die saamhorigheid was heel leuk. Iedereen was heel erg betrokken”.

Initiatiefnemers Gineke van de Glind en Robert de Goeij

Zoeken

“Het contact met de gemeente tijdens dit project was heel goed, maar het was natuurlijk een pilot, dus alles was nieuw. Voor iedereen. Daardoor waren de rollen en verantwoordelijkheden in het begin niet altijd even duidelijk. Wat ligt er nou bij ons en wat ligt er bij de gemeente? Wie moet wat goedkeuren? Het was even zoeken naar de juiste route. Maar al met al is het contact uitstekend verlopen. Eerst met Juul Scheffers als projectleider. Daarna met Jady Vermeer voor de uitvoering. We hebben voor het budget ook contact gehad met de wethouder, André van de Burgwal”.


Schermpjes

Speeltuintjes zijn heel belangrijk in een dorp als Terschuur. Kinderen moeten er natuurlijk lekker kunnen spelen, maar ze dienen ook als ontmoetingsplaats. Ze hebben hier echt een sociale functie. Bovendien, kinderen zitten vaak alleen maar binnen op schermpjes. Een leuke speelplek is dus ook belangrijk om ze naar buiten te krijgen. Het mooie is dat alles heel veelzijdig is opgezet; er is iets voor kinderen van 0 tot 3, we hebben een belevingsveld, een veld voor natuurspelen en een sportveldje. We willen ook nog iets bedenken voor de oudere jeugd; misschien een free run parcours”.

Lijntjes

“Het belangrijkste is dat je een groep om je heen hebt die enthousiast is en die verschillende kwaliteiten heeft. Het is ook van belang dat je midden in het dorp staat, zodat je mensen direct kunt aanspreken en snel kunt schakelen. Daarnaast moet je bij een dergelijk project makkelijk contact kunnen leggen en lijntjes uit kunnen zetten, anders wordt het een ingewikkeld verhaal. Die lijntjes - via bijvoorbeeld de korfbal- of voetbalvereniging - heb je nodig om snel te kunnen schakelen”.


Vertrouwen

“Terugkijkend is alles eigenlijk wel gelopen zoals we gepland en gehoopt hadden. We vinden het vooral heel leuk dat we deze kans hebben gekregen; dat we het vertrouwen hebben gekregen. De gemeente was heel enthousiast over onze plannen en heeft ons waar mogelijk ondersteund. We willen ook graag alle vrijwilligers in Terschuur bedanken. Je hebt elkaar echt nodig om tot zo’n resultaat te komen. Een project als dit valt of staat met een goede werkgroep en alle mensen daaromheen. Alle papa’s en mama’s”.

Wethouder André van de Burgwal: “Right to Challenge betekent dat een groep bewoners ons als gemeente uitdaagt om taken over te nemen omdat zij vinden dat ze dat beter of goedkoper kunnen. Zij gaan een dienst of taak helemaal zélf uitvoeren en worden zélf verantwoordelijk. Bewoners kunnen bijvoorbeeld de herinrichting van een straat overnemen van de gemeente. Een kerngroep van bewoners maakt dan de plannen en vraagt waar nodig ondersteuning van de gemeente en andere instanties.”