EEN JOHANNABOS

VOL BIODIVERSITEIT

Ruim 20 belangstellenden kwamen donderdag 17 oktober naar ‘t Trefpunt in Voorthuizen, voor de inloopavond over het Johannabos. Hovenier Bas van de Kuilen en vakspecialist groen en bomenexpert Johan Ossendrijver – beiden werkzaam bij gemeente Barneveld en nauw betrokken bij het plan - namen alle tijd om het uit te leggen.

Het plan voor de aanpak van het Johannabos kreeg veel bijval. Sommige aanwezigen vonden zelfs dat het nog lichter mag worden, met nog minder sparren. Johan: “Er werd eigenlijk allemaal heel positief gereageerd op het plan. Sterker nog, veel mensen willen dat we nog meer licht terugbrengen in het bos. Dus nog meer sparren weghalen. Dat gaan we nu nog niet doen. We kijken eerst waar welke bomen plaats moeten maken voor andere soorten bomen en struiken.”


Wandeling in het bos

Een paar dagen later – tijdens een wandeling door het bos – laten Bas en Johan zien wat de aanpak straks oplevert. Ze staan stil bij de Douglassparren: “Veel begroeiing zie je niet onder deze bomen. Er is maar één soort boom hier, de Douglasspar. Daar valt een boel eer te behalen als het over biodiversiteit gaat.” Bas wijst naar een deel van de oude houtwal rondom het bos: “De loofbomen die er nog zijn, zoals de zomereik, hebben last van de donkere sparren. De concurrentie om licht te kunnen krijgen, is groot. Sommige eiken zijn 20 meter hoog en hebben alleen nog bovenin een toefje takken. En onderin groeit helemaal niks. Op een enkele hulststruik na. Daarom willen we de oude houtwallen aanpakken, voor meer lucht en ruimte in het bos. Het is niet dat we zomaar Douglasbomen weghalen. Het midden van het bos blijft intact. En natuurlijk de mooie woudreuzen. De serieuze knapen, om het maar zo te zeggen, die laten we staan. Zo ook deze mooie rechte sparren.”

Grote Douglasspar

Het werk van de specht

Nieuwe aanwas

We lopen verder naar een deel van het bos wat eerder uitgedund is. Johan begrijpt best dat het straks even schrikken zal zijn: “In het begin ziet het er toch kaler uit. Het duurt heel even voordat er van alles terug is. Maar kijk hier wat je ziet na 2 à 3 jaar.” Bas: “Wat er allemaal terugkomt in zo’n korte tijd is indrukwekkend. Kijk daar: een boswilg die spontaan op komt, die hoort hier ook thuis. En de hazelaar, de berk, de lijsterbes, meidoorn, sleedoorn, het vuilboompje, salomonszegel met besjes. Het mos en de paddenstoelen die teruggekomen zijn”.

“Dode bomen laten we bewust staan, voor insecten en vogels. Kijk hier hebben de spechten zitten rommelen, de gaten zitten in het hout. En deze boompjes zijn al kleine berken van een paar jaar oud. En hier een Amerikaanse eik. Die hoort hier eigenlijk niet thuis, maar die gaan we niet weghalen hoor, die is te mooi.”

Eerder uitgedund deel

Jonge Douglas

Johannabos

CO2 en regenopvang

Meer loofbomen in het bos heeft ook een ander voordeel. Johan: “De loofboom vangt meer CO2 en water op dan een spar, dankzij zijn bladerdek. In Garderen is onderzoek gedaan waaruit blijkt dat de Douglas spar - met de droogte van de afgelopen zomers- ’s nachts zelfs CO2 uitstoot in plaats van opneemt. Dat is wel apart. Dit jonge spul hier moeten we allemaal weg zien te houden, de jonge Douglas. Het bos staat er vol mee”, legt Johan uit.


IVN Gelderslandschap gaat in het bos nestkasten plaatsen voor verschillende soorten vogels. Johan: “Zij regelen het hout, wij zagen dit op maat en de medewerkers van de Rozelaar uit Barneveld maken de nestkastjes. Dat kunnen we ook mooi doen met een deel van het hout van de Douglasbomen. Dit verzagen tot planken waarvan we nestkastjes of insectenhotels laten maken. Dan geven we het ook weer terug aan de natuur.”

Planning

Het bos wordt per perceel aangepakt. Suggesties die nog gedaan zijn tijdens de inloopavond worden waar mogelijk meegenomen in het plan. In januari-februari 2020 wordt een begin gemaakt met het uitdunnen van de sparren voor het realiseren van de houtwal.