Dorpentoer
over energie

De gemeente wil graag met bewoners in gesprek over hoe we in de toekomst onze energie opwekken en onze huizen verwarmen. In de periode november 2019 – februari 2020, gaat de gemeente Barneveld bij alle dorpskernen op bezoek.

De komende jaren gaat er veel veranderen. Het gas wordt duurder, auto rijden gaat steeds meer elektrisch en mogelijk op waterstof, onze huizen verwarmen we straks niet meer met gas en er zijn mogelijkheden voor het zelf opwekken van energie. Dat laatste kan op het eigen dak of via een energiecoöperatie. Nieuwe ontwikkelingen bieden mogelijkheden maar maken ons ook bezorgd.

Wat gaat het allemaal kosten? Is het wel echt nodig? Wie gaat het betalen? Wat gebeurt er met ons landschap? Allemaal vragen die ons bezig-houden en waarop de antwoorden niet altijd gemakkelijk zijn. Dat de veranderingen ingrijpend zijn en we er allemaal mee te maken krijgen is duidelijk. Juist daarom is het belangrijk er met elkaar over te spreken.

Dorpsgesprekken over energie en klimaat

De gemeente wil samen met bewoners en bedrijven op zoek naar de antwoorden. Veel Barneveldse bedrijven zijn al erg actief als het gaat om opwekking van energie. Ook bewoners hebben zich inmiddels verenigd in energiecoöperaties als Voorthuizen Duurzaam en Duurzaam Kootwijkerbroek. Ook individueel maken bewoners hun huis duurzamer of zelfs energieneutraal. Samen met die initiatiefnemers organiseert de gemeente daarom de ‘dorpsgesprekken’ over energie en klimaat.

21 november in Kootwijkerbroek

De eerste avond is in Kootwijkerbroek op 21 november 2019 in de Essenburcht. Lokale initiatiefnemers vertellen daar wat zij hebben ondernomen en hoe bewoners aan die initiatieven kunnen bijdragen. De gemeente vertelt wat er allemaal van ons verwacht wordt. Met elkaar bespreken we hoe we dat in de toekomst vorm gaan geven. In De Glind, Voorthuizen, Kootwijk en Stroe zijn de bijeenkomsten in voorbereiding. In Zwartebroek/Terschuur, Barneveld, Harselaar en Garderen zoekt de gemeente op dit moment contact met initiatiefnemers om de bijeenkomst voor te bereiden.

Regionale Energie Strategie

De uitkomst van de bijeenkomsten zal ook een rol spelen in het gesprek dat momenteel gevoerd wordt over de Regionale Energie Strategie in de Foodvalley: met andere gemeenten moet Barneveld tot een gezamenlijk plan komen voor de opwekking en besparing van energie. De gemeenteraad is uiteindelijk aan zet om de uitkomsten van de dorpsgesprekken en de onderhandelingen in de Foodvalley te beoordelen.