Campagne tegen drugslabs via Meld Misdaad Anoniem

Lege loodsen en panden trekken criminelen aan. Ze verbouwen deze bijvoorbeeld tot drugslabs: levensgevaarlijke chemische fabriekjes voor xtc en amfetaminen. Vaak gaat het om georganiseerde criminaliteit. In ruil voor grote geldbedragen raken kwetsbare mensen betrokken bij het criminele circuit met intimidatie en geweld als gevolg. Verhuurders en omstanders zijn zich meestal niet bewust van de risico’s van drugslabs.

Daarom is Meld Misdaad Anoniem een campagne gestart. De gemeente Barneveld werkt hieraan mee, samen met andere gemeenten, de provincies Gelderland en Overijssel, het Openbaar Ministerie en de politie. “Ook in de gemeente Barneveld komt drugscriminaliteit voor. Zo werden er in 2019 in Barneveld twee XTC-labs ontmanteld. Ook zijn er zes hennepplantages ontdekt”, vertelt Dirk Klein, teamleider Veiligheid bij de gemeente Barneveld.

Klein houdt zich onder andere bezig met de bestrijding van ondermijning. “Simpel gezegd betekent ondermijning dat de ’onderwereld’ misbruik maakt van de faciliteiten van de bovenwereld, om bijvoorbeeld geld wit te wassen. Criminelen organiseren zich in netwerken om veel geld te kunnen verdienen. “Het huisvesten van drugslabs of hennepplantages in leegstaande loodsen en panden, is een vorm van ondermijning.

Om criminelen en de vaak verborgen drugslabs op te kunnen sporen, zijn meldingen cruciaal. Bij verdachte situaties is goed om de politie bellen (112 bij spoed of 0900-8844). Als dit, om wat voor reden dan ook, niet kan, is het mogelijk om contact op te nemen met Meld Misdaad Anoniem. “Misdaad Anoniem biedt inwoners een plek om hun om anoniem informatie te kunnen delen. Dat maakt het laagdrempeliger en komt de veiligheid van alle inwoners ten goede. Daarom steunen wij deze campagne vanuit de gemeente”, aldus Dirk Klein.

Schade en onveiligheid door drugslabs

Drugslabs hebben meer impact op een buurt of bedrijf dan je denkt. Het laboratorium wordt slordig in elkaar gezet met een grote kans op ontploffing. Drugsafval wordt achtergelaten of elders gedumpt. Gebouwen of landerijen worden onherstelbaar aangetast. Daarbij geeft de aanwezigheid van criminelen de buurt een onveilig gevoel. Mensen kunnen worden verleid of omgekocht om mee te werken. Werk je eenmaal mee aan een drugslab dan kom je niet meer uit het criminele circuit. Als verhuurder van een pand ben je zelfs medeplichtig aan het witwassen van crimineel geld. Houd je buurt veilig, en meld verdachte situaties bij de politie, of eventueel anoniem via Meld Misdaad Anoniem.


Meld Misdaad Anoniem

Signalen kunnen anoniem worden gemeld bij Meld Misdaad Anoniem (M.) via 0800-7000. Je kunt ook online melden in een beveiligde omgeving via meldmisdaadanoniem.nl.

 • M. is onafhankelijk (geen politie)
 • M. ziet je telefoonnummer niet
 • M. neemt het gesprek niet op
 • M. ziet je IP-adres niet
 • Geef je toch prijs wie je bent, dan noteert M. dat niet. Je naam en adres worden niet bekend bij M., de politie of de dader.

Wat meld je? Signalen van een drugslab

Vaak kan een klein signaal al duiden op criminaliteit, zoals:

 • Activiteiten op ongebruikelijke tijdstippen
 • Onbekende voertuigen (bestel- of vrachtwagens)
 • Een chemische geur van anijs, aceton, ammoniak of amandel
 • Jerrycans, blauwe vaten of IBC 1.000 liter containers
 • Afgeschermde deuren of ramen (met purschuim)
 • Afzuiginstallaties via het dak
 • Overmatige beveiliging met camera’s
 • Afvoer van drugsafval via het riool of mestkelders


Andere verdachte signalen, zoals:

 • Huurders die alleen contant geld betalen of helemaal niet betalen
 • Huurders die zich niet identificeren en afspraken niet vastleggen
 • Onbekende tussenpersonen die zaken regelen (verhuurmakelaars, notarissen)
 • Onlogische bedrijfsvoering (geen klandizie of website)
 • Aanwezigheid van motorbendes

Melden helpt!

Jaarlijks stuurt M. 16.000 meldingen door naar politie en andere partners. Hierdoor worden dagelijks zaken opgelost:

 • Verdachten worden opgespoord en opgepakt
 • Wapens, drugs en gevaarlijke stoffen worden vernietigd
 • Malafide bedrijven worden gecontroleerd op fraude en overtredingen
 • Panden worden gesloten en vergunningen ingetrokken
 • De belastingdienst of gemeenten sturen boetes
  en naheffingen
 • Dure bezittingen en crimineel geld worden afgepakt


Bereikbaarheid Meld Misdaad Anoniem

Melden kan 24/7 in een beveiligde omgeving via www.meldmisdaadanoniem.nl. Daarnaast is M. zeven dagen per week bereikbaar via 0800-7000. Op maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 22.00 uur en in de weekenden en op feestdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Ondermijning omvat meer dan drugslabs

Ondermijning is een toenemend probleem. Ook illegale prostitutie is een vorm van ondermijning, maar denk ook aan vastgoedfraude, sociale verzekeringsfraude en witwaspraktijken. Al deze vormen van criminaliteit vinden ook in de gemeente Barneveld plaats.

De gemeente werkt samen met de politie, het Openbaar Ministerie en Regionaal Informatie en Expertise Centrum in de strijd tegen ondermijning. In Barneveld is er sprake van repressief (straffen) en preventief (voorkomen) optreden.

Dirk Klein: “De gemeente organiseert een aantal keer per jaar een grote, integrale controle met belastingdienst, politie, omgevingsdienst enz. Daarnaast sluit de gemeente drugspanden op grond van de wet Damocles. Zo is het pand waarin het XTC-lab in Terschuur werd aangetroffen is voor zes maanden gesloten. Mensen die door de politie worden aangehouden vanwege drugshandel krijgen van de gemeente te horen dat ze een fors bedrag moeten betalen als zich dit een tweede keer voordoet.”

Om ondermijning te voorkomen, organiseert de gemeente onder andere voorlichtingsavonden, onder andere met makelaars. Met bewoners en bedrijven is een Convenant Veilig Buitengebied afgesloten. Een paar keer per jaar staat de Ondermijningscontainer opgesteld, waarin inwoners kunnen kennismaken met de signalen van een drugslab.

Meer informatie

Wilt u als inwoners of ondernemer in de gemeente Barneveld hier meer over weten of hier eens over doorspreken? Dirk Klein is bereid om hierover met u in gesprek te gaan en/of een voorlichtings-bijeenkomst te verzorgen.