Geldzorgen of schulden?

De gemeente helpt!

Vindt u het lastig om met geld om te gaan? Wilt u meer grip krijgen op uw financiën? Heeft u geldproblemen of schulden? U bent echt niet de enige… Het aantal Nederlanders met geldzorgen neemt nog elk jaar toe. Toch vinden veel mensen het moeilijk om hulp te vragen. Bij een budgetcoach of schuldhulpverlener van de gemeente bijvoorbeeld. Terwijl soms een paar gesprekken voldoende zijn om het overzicht terug te krijgen en (grotere) schulden te voorkomen. Af en toe is een langer traject voor iemand nodig. Maar alles is erop gericht om weer schuldenvrij te worden. En de hulp is gratis! De komende maanden laten we zien wat de gemeente voor u kan doen. Of misschien kent u iemand voor wie deze hulp goed zou passen. Dan kunt u hem of haar wellicht wijzen op de mogelijkheden!

Robin Lozeman is budgetcoach/ schuldhulpverlener bij de gemeente Barneveld. Hij vertelt: ”Ik merk in mijn werk dat mensen soms lang wachten voordat ze de stap nemen om zich bij ons te melden. Dat is jammer. De schulden kunnen dan al erg zijn opgelopen. Mensen in schulden maken soms onverstandige keuzes; ze openen hun post niet meer, laten aanmaningen aan zich voorbijgaan. Allemaal vanuit stress. Dat is natuurlijk niet altijd het geval, maar we zien dat vaak. De schulden lopen dan alleen maar verder op. Hoe eerder men zich meldt, hoe eerder we de problemen ook samen kunnen oplossen. Want hoe fijn is het, wanneer je weer in alle rust verder aan je toekomst kunt bouwen!“

Schulden voorkomen Velen hebben wel beelden bij ‘schuldhulpverlening’. Maar dat de budgetcoach van de gemeente er ook is voor mensen die nog geen schulden hebben, weet niet iedereen. Robin: ”De meeste mensen kunnen na een paar gesprekken of budgetcoaching weer vrij snel zelf verder. Dan is het overzicht er weer. En ook voor die mensen bij wie de schulden zijn opgelopen, zijn er verschillende mogelijkheden op het gebied van schuldhulpverlening. Er bestaan overigens een hoop aannames over schuldhulp die niet altijd kloppen. Dat je je huisdier weg moet doen. Of helemaal niets meer zelf mag bepalen over je geld. Dat is niet zo. We maken samen met de inwoner een plan. En dat is er op gericht om van je schulden af te komen. In goed overleg.” Er zijn twee soorten hulp bij geldzorgen of - problemen:

  • Ondersteuning wanneer er nog geen of nauwelijks schulden zijn
  • Ondersteuning als de schulden zijn opgelopen.

Nog geen/weinig schulden?

Vroegsignalering, informatie en advies Hoe eerder u in beeld bent, des te groter de kans is dat u snel weer uit de problemen bent. Als u de huur, uw energierekening of uw zorgverzekering niet betaald heeft, melden deze leveranciers dit bij de gemeente. Een budgetcoach van de gemeente neemt contact met u op om u hulp aan te bieden. U kunt uw vragen over uw geld aan de budgetcoach stellen. Hij of zij denkt dan met u mee en zet samen met u op een rijtje wat u kunt doen om overzicht te krijgen of uw financiën op orde te krijgen. Budgetcoaching De budgetcoach helpt om meer grip te krijgen op uw financiën. U zet dan samen op een rij welk bedrag u maandelijks ontvangt en welke uitgaven er zijn. Daarnaast kan de gemeente u helpen om afspraken te maken over betalingsregelingen. Dat kan alleen als u nog maar een paar schulden heeft, die goed weg te werken zijn. Budgetbeheer Budgetbeheer is bedoeld voor mensen die tijdelijk geen grip hebben op hun financiën. De gemeente neemt uw financiën dan tijdelijk van u over. Dit is geheel vrijwillig, dus alleen als u dat zelf wilt. Beschermingsbewind Beschermingsbewind kan ingezet worden als het u langere tijd niet lukt om uw financiën zelf te regelen. Een beschermingsbewindvoerder beheert in overleg met u dan voor langere tijd alle inkomsten en uitgaven. U mag zelf een gespecialiseerd kantoor kiezen. De gemeente weet welke kantoren er binnen Barneveld actief zijn. De gemeente begeleidt het hele traject naar beschermingsbewind.

Problematische schulden

Schuldhulpverlening Als uw schulden zo hoog zijn dat u ze waarschijnlijk niet binnen drie jaar kunt terugbetalen, is schuldhulpverlening een oplossing. Een schuldhulpverlener van de gemeente kan dan namens u een voorstel aan de schuldeiser(s) doen om drie jaar lang af te lossen wat maximaal voor u mogelijk is. Hij of zij rekent precies uit hoeveel u kunt aflossen. Crisisinterventie Wanneer er sprake is van een crisis op het gebied van uw schulden kunt u ook bij de schuldhulpverleners terecht. U dreigt bijvoorbeeld uw huis uitgezet te worden. Of uw leverancier heeft u laten weten dat u afgesloten gaat worden van gas, water en/of licht. Samen met de schuldhulpverlener kijkt u naar een oplossing. Het begint bij uw aanmelding via schuldhulpverlening@barneveld.nl.

Hoe meer mensen we kunnen helpen, hoe liever!

Wethouder André van de Burgwal vindt het belangrijk dat er meer aandacht is voor wat de gemeente kan betekenen op financieel gebied. “De groep mensen met geldzorgen of schulden die de gemeente in beeld heeft, vormt slechts het topje van de ijsberg. Er is schaamte of een gevoel van ‘ik moet het alleen kunnen’. Maar dat hoeft helemaal niet. Het getuigt juist van kracht als je je problemen wilt aanpakken en onder ogen ziet dat hulp nodig is. Maar hoe maken we de hulp zo laagdrempelig, dat mensen makkelijker naar ons toekomen? Ook de gemeenteraad heeft hier meermaals aandacht voor gevraagd. Door de hulp persoonlijk te maken en te laten zien dat er veel meer mogelijk is dan alleen de zwaarste vorm van schuldhulp, hopen we mensen over de streep te helpen. Schuldhulpverlening moet ‘gewoon’ worden. Wij gaan ook anderen betrekken bij het onder de aandacht brengen van onze mogelijkheden. Scholen, werkgevers, advocatenkantoren, enzovoorts. Zo hopen we dat meer mensen op het idee gebracht worden om naar ons toe te komen. Hoe meer mensen we kunnen helpen, hoe liever het me is. Lees het verhaal van Sara op de volgende bladzijde maar eens. Je ziet aan haar hoe krachtig je op kunt staan uit een situatie waarin je niet meer wist hoe je eruit moest komen. De rust die het geeft als het opgelost is. Zij is zo blij dat ze de stap gezet heeft! Tijdens deze coronacrisis zie je nog sterker dat geldproblemen iedereen kunnen overkomen. Dat wisten we al, maar het wordt nog maar eens onderschreven. Ik hoop dat we de mensen NU kunnen bereiken, en dat ze niet pas over jaren aan de bel trekken. Dan zijn de problemen vele malen groter geworden. Dat zou jammer zijn.“