Het gemeente-archief in corona-tijd

Al bijna een jaar is de studiezaal van het gemeentearchief noodgedwongen gesloten. Dit betekent dat wij u niet kunnen ontvangen om u van dienst te zijn bij uw historische zoektocht. Misschien bent u wel in uw familiegeschiedenis gedoken. Of op zoek naar de geschiedenis van uw omgeving. Wij vinden het uiteraard erg jammer dat wij u niet persoonlijk te woord kunnen staan. Maar gelukkig staat onze dienstverlening niet stil!

Via ons portal www.archieval.nl kunt u zoeken in onze verschillende collecties. U vindt hier onder andere onze fotocollectie met foto’s uit de gemeente die terug gaan tot ongeveer 1850. Deze foto’s zijn kosteloos te bestellen via de website. U kunt op Archieval ook zoeken in onze archieven. Nog niet alles in geïnventariseerd, maar het grootste deel van de archieven wel. Ook de notariële archieven zijn al grotendeels ontsloten. Notariële akten zijn gescand op hoge resolutie en gratis te downloaden. Mocht u interesse hebben in een archiefstuk of een akte die nog niet gescand is, kunt u ons via de mail vragen om deze stukken te digitaliseren. Wij zetten de scans dan op Archieval, waar u ze kunt downloaden. Hieraan is wel een aantal voorwaarden verbonden. Zo digitaliseren wij de volgende stukken niet: • archiefmateriaal jonger dan 110 jaar • archiefmateriaal dat niet geïnventariseerd is • archiefstukken die te kwetsbaar zijn • archiefstukken die niet openbaar zijn • boeken Meer informatie over deze service vindt u op onze website https://gemeentearchief.barneveld.nl onder de kop ‘Digitaliseren op verzoek’. Het laten digitaliseren van archiefstukken is gratis.