Verkeer

Laadpaal aanvragen

Overweegt u elektrisch te gaan rijden en wilt u weten hoe een laadpaal in de openbare ruimte aanvragen werkt? Kijk dan op www.openbaarladen.nl. Via deze website is het mogelijk een laadpaal aan te vragen.

De provincie Overijssel heeft samen met de provincie Gelderland een concessie verleend voor de exploitatie van laadpalen in 43 gemeenten, waaronder de gemeente Barneveld. In de periode 2018 tot en met 2020 worden naar verwachting 2.250 publieke laadpalen in beide provincies geplaatst.

De concessie voor de exploitatie van de laadpalen is verleend aan Ecotap in samenwerking met Allego.

Deze concessie maakt het voor inwoners van de gemeente Barneveld mogelijk om een laadpaal aan te vragen in de openbare ruimte. Er zijn geen kosten verbonden aan het aanvragen van een laadpaal. Wel iser een aantal voorwaarden om in aanmerking te komen voor een laadpaal:

- U bent woonachtig of minimaal 20 uur per week werkzaam in de gemeente Barneveld;

- U beschikt niet over parkeergelegenheid op eigen terrein en bent in het bezit van een elektrisch voertuig (of voornemens om een elektrisch voertuig aan te schaffen) ;

- Er is binnen een afstand van 200 meter nog geen laadvoorziening beschikbaar.


Allego neemt nieuwe aanvragen in behandeling en legt deze ter goedkeuring voor aan de gemeente. Daarna wordt de locatie voor de laadpaal met een verkeersbesluit vastgesteld en de laadpaal geplaatst.

Strategische locaties

Naast de aanvragen die door inwoners of werknemers worden gedaan kan de gemeente Barneveld op strategische locaties laadpalen plaatsen. Strategische laadpalen zijn bedoeld voor meerdere bezoekers, bijvoorbeeld in de buurt van winkelcentra. In overleg met wijkplatforms zoekt de gemeente Barneveld momenteel ook naar centraal gelegen locaties in Garderen, Stroe, Terschuur, Zwartebroek en De Glind. Heeft u wensen of ideeën voor een laadpaal op een strategische locatie?
Geef dit dan door via: verkeer@barneveld.nl

Onderzoek naar gebruikerservaringen e-laden in Barneveld

Op dit moment werken drie verkeerskunde studenten van de Hogeschool Windesheim aan een stageopdracht bij de gemeente Barneveld. De stageopdracht richt zich op het in beeld brengen van de gebruikerservaringen van e-rijders in Barneveld. Mocht u hierover mee willen denken kunt u zich aanmelden via laadpaal.barneveld@gmail.com

Mobiliteit en Duurzaamheid

Bij de voorbereidingen voor het (concept) Klimaatakkoord hebben de bedenkers aan de Mobiliteitstafel voor 2050 de volgende ambitie: Betaalbare, comfortabele en vooral duurzame mobiliteit voor goederen en personen. Het goederen- en personenvervoer in Nederland zijn samen verantwoordelijk voor 24% van de totale uitstoot van CO2, exclusief internationale scheepvaart en luchtvaart. Daarnaast veroorzaakt de sector veel uitstoot van fijnstof, NOx, is er overlast door geluid en stank en veel ruimtebeslag in de vorm van wegen en parkeerplaatsen.


Er zijn veel mogelijkheden om de mobiliteit te verduurzamen. 60% van alle werkenden in Nederland woont binnen 15 km van het werk. Vaker (elektrisch) fietsen kan een oplossing zijn. Daarnaast kan ons openbaar vervoerssysteem veel slimmer en efficiënter worden ingericht, Uiteindelijk zou er heel goed een hybride systeem kunnen ontstaan: een kruising van openbaar en individueel vervoer.


Zelfrijdende elektrische voertuigen als OV-taxi van de toekomst?

De voertuigen die rijden, zullen in de toekomst vooral elektrisch zijn. Dat geldt dus niet alleen voor personenwagens, maar ook voor bussen, vrachtwagens, tractoren etc. De elektriciteit wordt 100% duurzaam.

Een overzicht met mogelijke duurzame ontwikkelingen.


2020

1 miljoen elektrische auto’s op de Nederlandse wegen en 50.000 (semi-)publieke laadpalen


2022

1.000 snelladers in Nederland


2025

Nieuwe voertuigen en alle OV-bussen zijn elektrisch; in binnensteden is alleen nog elektrisch vervoer toegestaan; fietssnelwegen tussen alle belangrijke stedelijke knooppunten


2030

Alle voertuigen zijn elektrisch

Barneveld is met het GVVP begonnen om de mobiliteit te verduurzamen op weg naar 2030 en 2050. Zodra het klimaatakkoord wordt vastgesteld zal het vertaald worden naar de Barneveldse situatie.

Wist u dat:

• Per 1 juli 2019 appen verboden is op de fiets?

• Het gebruik van mobiele elektronische apparaten (zoals mobieltjes, ipod en laptop) is dan in elk voertuig verboden

• Een mobiele navigator in de auto of de fiets mag, zolang het geen afleiding vormt

• Uit Amerikaans onderzoek bleek dat het bellen via een handheld telefoon de kans op een ongeluk verdubbelt

• Automobilisten 10% van hun reistijd besteden aan bellen of appen

• Wie na 1 juli append op de fiets betrapt wordt krijgt een boete van €95,-, automobilisten ontvangen een boete van €240,-.

Onderzoek aansluiting A1/A30

De gemeente Barneveld en Regio Foodvalley hebben de afgelopen jaren – samen met de provincie Gelderland, Transport & Logistiek Nederland (TLN), VNO-NCW Midden-Nederland, evofenedex en de BIK – aandacht gevraagd voor de aanpak van de aansluiting A1/A30. Doel hiervan was om het knelpunt opgenomen te krijgen in het Meerjaren-programma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk.


MIRT Onderzoek

In 2017 gaf de gemeente Barneveld namens Regio Foodvalley het adviesbureau Arcadis Nederland B.V opdracht om een eerste onderzoek (een MIRT Onderzoek) uit te voeren. Provincie Gelderland en Regio Foodvalley hebben dat onderzoek samen gefinancierd. Uit dat onderzoek bleek dat het knelpunt alleen opgelost kan worden met een oplossingsrichting waarbij de aansluiting zelf wordt gereconstrueerd. Extra fietspaden of buslijnen zorgen er bijvoorbeeld niet voor dat het knelpunt wordt opgelost.

Positief besluit

De minister én de provincie Gelderland zagen in het uitgevoerde MIRT Onderzoek voldoende aanleiding om (meer) geld beschikbaar te stellen voor het oplossen van het knelpunt. Daarmee komt het beschikbare bedrag op € 40,9 miljoen waarvan € 32,4 miljoen van het Rijk, € 7,5 miljoen van de provincie en € 1 miljoen van de Regio Foodvalley. De minister heeft met de regionale partijen de afspraak gemaakt dat zij in een volgende stap (een MIRT Verkenning) wil verkennen met welke exacte vormgeving van de A1/A30 de situatie het beste verbetert. En daarmee staat het knelpunt in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport!


Hoe nu verder?

De MIRT Verkenning wordt het komende anderhalf jaar uitgevoerd onder verantwoordelijkheid van het Rijk. Naar verwachting kan eind 2020 door het Rijk, Provincie Gelderland en Regio Foodvalley worden besloten hoe de A1/A30 eruit moet komen te zien. Daarna volgt nog een procedure van enkele jaren. Wanneer daadwerkelijk de schop de grond in kan, kan nu nog niet worden bepaald. Wij houden u op
de hoogte van de voortgang!