Samen aan de slag met speelruimte in Voorthuizen en Kootwijkerbroek

De gemeente Barneveld zet zich in voor gevarieerde speelruimte die eerlijk verdeeld is over de wijken en dorpen. Om te zorgen dat kinderen meer buitenspelen, richten we tussen 2017 tot en met 2021 de speelruimte opnieuw in. Dat doen we zoveel mogelijk in samenwerking met de kinderen, jongeren en omwonenden uit de buurt. Projectleider Juul Scheffers licht toe wat er in 2019 gaat gebeuren.

Welke speelplekken zijn er in 2019 aan de beurt?

“Dit voorjaar denken we met inwoners na over 21 speelplekken in Voorthuizen. Het gaat dan in het bijzonder om de buurten als De Wheem, Blankensgoed, De Kromme Akker, De Maat.


Samen met de kinderen en bewoners van deze buurten willen we nieuwe ontwerpen maken voor de speelruimte in de wijk. Op sommige locaties worden de speelplekken uitdagender ingericht voor meerdere leeftijdsgroepen. Ook zijn er enkele plekken die we nu laten zoals ze zijn, omdat de huidige toestellen nog prima zijn. Op
www.barneveld.nl/speelkaart is per plek terug te vinden wat we precies gaan doen. Ons doel is na de zomervakantie aan de slag te kunnen gaan met het aanleggen van de nieuwe ontwerpen in Voorthuizen. In het najaar starten we dan met de participatie-trajecten in Kootwijkerbroek. Daar willen we voor 4 plekken een nieuw plan maken.”


Hoe betrekken jullie de buurt bij het maken van een ontwerp?

“We beginnen met de Speelplekkentour. Dat betekent dat we op woensdagmiddagen langskomen op de speelplekken waar iets gaat veranderen.
We gaan dan in gesprek met kinderen en omwonenden over hun ideeën en wensen voor de plek.
We proberen daar een klein feestje van te maken! Daarnaast is de enquête een belangrijk instrument voor ons om te weten wat de wensen zijn in de buurt. Als we alle ideeën en wensen hebben verzameld, werken we de ideeën uit in een ontwerpvoorstel. Dit bespreken we tijdens de schetsavonden die voor iedereen toegankelijk zijn.
In het ontwerpvoorstel verwerken we ook de voorwaarden die we als gemeente stellen, bijvoorbeeld de toegankelijkheid voor kinderen met een beperking.”


Wat doet de gemeente precies aan die toegankelijkheid?

De gemeente Barneveld wil graag dat alle kinderen kunnen buitenspelen. Voor kinderen met een handicap of een beperking is dit minder vanzelfsprekend. Daarom zorgen we ervoor dat alle grote centraal liggende plekken voor iedereen bereikbaar zijn. Als gemeente stimuleren we ontwerpers en meedenkende inwoners om plekken zo inclusief mogelijk in te richten. Dat betekent dat kinderen met en zonder handicap er fijn kunnen samenspelen.


Daarnaast hopen we dat (ouders van) kinderen met een handicap contact met ons op nemen. Er zijn veel verschillende soorten handicaps en het liefst leveren we aanvullend maatwerk aan naast de algemene toegankelijkheid maatregelen. Dat kan extra (geleide)verharding zijn, een aanpassing in de toestellen of een extra zitplek. Vaak gaat het ook juist om sociale activiteiten. Als gemeente zoeken we naar manieren om hier vorm aan te geven.
Ook dit doen we weer zoveel mogelijk samen met kinderen, ouders, bewoners en organisaties als de Speeltuinbende en de Gehandicaptenraad.”

Klopt het dat er momenteel ook gewerkt wordt aan speelplekken in Barneveld?

“Dat klopt. Dat zijn plekken waar in 2018 de plannen voor zijn gemaakt. In 2018 hebben we gekeken naar de speelruimte in De Staatsliedenbuurt, De Koot, het centrum, de Vogelbuurt, Rootselaar-Oost en Oldebarneveld. In totaal maakten we voor 17 plekken een nieuw ontwerp, waar er 5 klaar zijn. Aan de overige 12 wordt hard gewerkt. Dan zijn er ook nog speelplekken die nieuw worden aangelegd in nieuwbouwwijken. Die vallen niet onder het speelruimtebeleidsplan, maar ook daar wordt zoveel mogelijk gekeken naar de wensen van de buurt. Zodra deze nieuwbouwwijken door de ontwikkelaars worden overgedragen aan de gemeente, nemen we ze op in het speelruimteplan.


Binnenkort gaan we de grote speelplek aan de Slotstraat aanleggen. Dit doen we samen met BeActive zodat de buitenruimte goed aansluit op de nieuwe sport- en spelkast.”


Hoe kunnen mensen die niet naar de schetsavonden of speelplekkentour komen toch op de hoogte blijven?

“Meer informatie over het speelruimteplan, de planning voor de komende jaren en inclusief spelen is te vinden op www.barneveld.nl/spelen. Het is ook mogelijk om contact met mij op te nemen door een e-mail te sturen naar spelen@barneveld.nl of te bellen naar 14 0342. Bewoners van Voorthuizen en Kootwijkerbroek ontvangen in maart een nieuwsbrief over de plannen in hun buurt en de planning met alle meedenkmomenten.”