Harselaartunnel op 22 februari 2019 opengesteld voor auto- en fietsverkeer

Auto- en fietsverkeer kon met ingang van vrijdag 22 februari 2019 gebruik maken van de Harselaartunnel. Een moment waar we met elkaar naar hebben uitgezien!

Even terugblikken…


Op 2 januari 2017 werden Stationsweg en Baron van Nagellstraat ter hoogte van de spoorovergang afgesloten voor het verkeer. Daarna werden voorbereidende werkzaamheden getroffen om de bouw van de tunnel mogelijk te maken.


Veel tijd was nodig voor het omleggen en vernieuwen van nutsleidingen en rioleringen. Omdat onder de wegen in dit gebied een ‘spaghetti’ aan kabels, leidingen en rioleringen aanwezig was – ook juist op de plek waar de tunnel moest worden gegraven – moesten alle voorzieningen worden verplaatst of vernieuwd.


Ook was veel tijd nodig voor onderzoek naar niet-gesprongen explosieven omdat dit gedeelte van de gemeente Barneveld tijdens WOII intensief is gebombardeerd en beschoten. Dit kostte behoorlijk veel tijd bij het verleggen van kabels en leidingen, het bodemonderzoek en het verwijderen van allerlei verontreinigingen in de bodem.


In verband met de vele scholieren was het belangrijk om voor het langzame verkeer (voetgangers en fietsers) een tijdelijke spoorwegovergang aan te leggen, zodat zij geen ál te grote omweg hoefden te maken. De tijdelijke overweg werd in het weekend van 21 tot 23 oktober 2017 aangelegd. Een paar weken daarna werden de funderingspalen en damwanden aangebracht.


Het tunneldek waarover de treinen rijden werd naast het Transferium Barneveld-Noord gebouwd en in het weekend na Koningsdag 2018 naar de juiste plek gereden, gadegeslagen door vele honderden belangstellenden.


Officiële opening

De Harselaartunnel is op 22 februari 2019 om 17.00 uur opengesteld voor auto- en fietsverkeer. De komende periode wordt de omgeving van de tunnel verder afgerond. De officiële opening van de Harselaartunnel vindt plaats als alle werkzaam-heden (in de omgeving van de tunnel) klaar zijn, naar verwachting eind mei.