“De liefdevolle opvang in De Glind willen we niet verstoren met onze werkzaamheden”

Buurtconciërge Gijs Hardeman (l) en projectleider NTP Groep Dirk Eindhoven (r).

Met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) wil de gemeente Barneveld kansen bieden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Daarom wordt bij relevante aanbestedings-opdrachten afgestemd hoe Social Return On Investment (SROI) ingevuld kan worden. Zo worden ondernemers, zoals NTP, in staat gesteld om iets terug te geven aan de maatschappij.

NTP werkt sinds oktober met een aantal mensen aan een nieuw rioleringsstelsel in jeugddorp De Glind. “Het vuilwater en het hemelwater zitten hier op hetzelfde rioleringsstelsel en die worden de komende maanden van elkaar gescheiden”, vertelt Dirk Eindhoven, projectleider NTP. “We leggen hier een vuilwaterstelsel en een hemelwaterstelsel aan en dat betekent dat de dakgoten van alle gebouwen afgekoppeld worden van het vuilwaterstelsel en worden aangesloten op een hemelwaterstelsel. Zo blijft de hemelwaterstroom binnen het gebied en kan dit water door de bodem worden opgenomen. Dat is niet alleen goed voor het milieu, het bespaart ook zuiveringskosten.”


Op zoek naar een Buurtconciërge++

Tijdens het project geeft NTP op verschillende manieren invulling aan SROI en doet dat in afstemming met Jaco van Putten, uitvoerder SROI van de gemeente Barneveld. Jaco is vanaf het begin betrokken geweest bij het aanbestedingstraject en de beoordeling en invulling van SROI. “De werkzaamheden die plaatsvinden in jeugddorp De Glind zullen enige overlast met zich meebrengen voor de bewoners. Om dit te reduceren hebben we bedacht om een Buurtconciërge++ in te zetten: iemand die zorgzaam is, van aanpakken weet en breed inzetbaar is.”


WerkgeversServicepunt

Het WerkgeversServicepunt (WSP) FoodValley is op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat en kwam uit op Gijs Hardeman. Gijs is 62 jaar en werkte ruim 30 jaar bij Post NL maar werd door een reorganisatie bij Post NL werkloos. Mede door zijn leeftijd was het niet makkelijk voor Gijs om een nieuwe baan te vinden. “Ik kwam bij het UWV terecht en zij verwezen mij naar Jaco van Putten. Jaco vertelde mij toen over de functie van Buurtcongiërge++ via het WSP en die kans heb ik met beide handen aangegrepen. Ik heb daarna sollicitatiegesprekken gehad en zowel Jaco als NTP vonden mij heel geschikt voor de functie”, glimlacht Gijs.

Jeugddorp De Glind

Bijzonder aan dit dorp is dat er achter 28 van de ongeveer 140 voordeuren een professioneel gezinshuis zit. Het wonen, leren/werken, vrijetijd en de dorpse gemeenschap dragen in dit dorp bij aan de ontwikkeling van een kwetsbare groep kinderen. Onder de circa 650 inwoners van het dorp wonen ongeveer 120 uithuisgeplaatste kinderen en jongeren. Daarnaast maken er nog eens ongeveer honderd kinderen en jongeren, die niet in het dorp wonen, gebruik van de faciliteiten in het Jeugddorp. Door de jarenlange ervaring, aanwezige kennis en de ruime voorzieningen is De Glind dé plek waar de Rudolphstichting innovatieve (jeugdzorg)projecten kan ontwikkelen.


Bron:

Rust en structuur bewaken

“Er wonen in De Glind veel kinderen van verschillende leeftijden die rust, structuur en speciale begeleiding nodig hebben”, vervolgt Gijs zijn verhaal. “Deze kinderen worden opgevangen bij pleeggezinnen. Maar we moeten om hun huis aan het werk. Ze kunnen anders dan andere kinderen reageren of zelfs overstuur raken als er iets gebeurt dat hun structuur verstoort. Ik vind het dus belangrijk om goed contact te hebben met de ouders en begeleiders van de kinderen, zodat je kunt inschatten hoe je moet handelen of reageren op bepaald gedrag. Ook als bewoners speciale wensen hebben, bijvoorbeeld over werktijden als de kinderen thuis zijn, dan overleg ik dat met ze en koppel dat terug aan de uitvoerder om daar rekening mee te houden bij de werkzaamheden. Samen probeer je dus, ondanks de verstoring door onze werkzaamheden, de rust en structuur te bewaken in het dorp.”


Veiligheid op de eerste plaats

Inmiddels is Gijs een bekend gezicht bij de uitvoering van de werkzaamheden aan het rioleringsstelsel. Hij zorgt ervoor dat alle bewoners tijdens en na de werkzaamheden veilig van en naar hun woning kunnen komen. Hij zorgt ook dat het hekwerk bij het gronddepot altijd dicht blijft om veilig te kunnen werken in De Glind. Verder let Gijs erop dat de werknemers van NTP op een veilige manier het werkterrein op- en afrijden. “In dat kader heb ik tijdens een veiligheidsdag aan de leerlingen van De Donnerschool uitleg gegeven over de dode hoek van vrachtwagens. Zo heb ik de leerlingen bijvoorbeeld zelf laten ervaren wat een chauffeur wel en niet kan zien als je met een fiets langs een vrachtwagen rijdt.”

Finishing touch

Gijs vindt zijn werk erg leuk en afwisselend. “Je hebt contact met collega’s, met de buurt en met de kinderen. Daarbij is elke woning en elke bewoner uniek. Het is dus echt maatwerk. Bovendien is het hier een schitterende omgeving om in te werken. Ik ben een echte natuurfan en ik hou ook van tuinieren. Omdat we vaak door de tuin van de bewoners moeten, zorg ik er dan ook voor dat dit netjes gebeurt. Soms zeg ik tegen mijn collega’s: ‘Jongens, pas op dat plantje!’. En als de werkzaamheden gereed zijn, zorg ik ook dat alles ook weer netjes wordt achterlaten voor de bewoners. Dan doe ik nog laatste finishing touch. Het liefst samen met de bewoners. Laatst zag ik nog steenpuin in de grond waar gras moest komen. Dan hark ik nog de laatste steentjes eruit voor die bewoner.”


Projectleider Dirk: “Ik vind het belangrijk dat mensen die even buiten de maatschappij zijn komen te staan, weer op een laagdrempelige manier aan de slag kunnen. NTP koos Gijs Hardeman voor het project in De Glind en dat bleek een goede keuze. Juist in dit gebied heb je zo iemand als Gijs nodig die een stuk zorgzaamheid en rust uitstraalt. Want de liefdevolle opvang in De Glind willen we niet verstoren met onze werkzaamheden. Gijs is elke dag vol enthousiasme bezig met zijn werk, tot grote tevredenheid van NTP én de bewoners van De Glind. Ik vind het echt heel waardevol als je mensen zo kunt inzetten dat ze gewaardeerd worden, ook door de omgeving waarin ze werken. Dan heb je in mijn ogen precies het doel bereikt waar SROI voor bedoeld is”, besluit Dirk.