Een duurzame toekomst voor uw monument

Als eigenaar of bewoner van een monument wilt u waarschijnlijk graag energie besparen en comfort verbeteren. Wellicht denkt u aan het opwekken van energie door middel van zonnepanelen of het isoleren van de kap van uw boerderij. Er heersen veel fabels over het verduurzamen van monumenten. Monumentenzorg heeft helaas nog steeds het imago dat niets mag. Voor monumenten gelden inderdaad andere regels als het gaat om het duurzaam maken van uw woning.

Er is echter veel mogelijk! De gemeente Barneveld wil met behoud van onze monumenten bewoners graag ondersteunen in de verduurzaming.

Er bestaat bijvoorbeeld dubbel glas dat speciaal is ontwikkeld voor historische panden. Dit glas lijkt op historisch glas, maar heeft een gunstiger isolatiewaarde dan enkelglas. Daarnaast kan worden gedacht aan isolatie maatregelen zoals voorzetwanden en vloerisolatie. Het plaatsen van zonnepanelen is mogelijk, wanneer deze niet zichtbaar zijn vanaf de openbare weg en de monumentale waarden van het dakvlak niet teveel worden aangetast.


Een monument vraagt om maatwerk. Het gebouw heeft immers tijden – soms eeuwen - lang een eigen vocht- en temperatuurhuishouding gehad. Wanneer we hierin opeens iets veranderen, kan dat nadelige gevolgen hebben zoals vochtproblemen, schimmelvorming en houtrot.

Bovendien moet rekening worden gehouden met het karakter van een pand. Wanneer voorzetwanden worden geplaatst, dan kan dit nadelige gevolgen hebben voor een bijzondere lambrisering of de binnenkant van een mooi gedetailleerd kozijn. Bij dakisolatie ‘naar buiten toe’ komt het dak iets omhoog en dat heeft impact op de uitstraling van een monument. Soms is dan isolatie naar binnen toe of een dunnere isolatiefolie de oplossing. Daarom worden de opties altijd per monument apart bekeken en zijn er andere oplossingen voorhanden.


Er is voor monumenten kortom vaak meer mogelijk dan in eerste instantie wordt gedacht. Heeft u plannen of vragen? Dan kunt u terecht bij de ambtenaar Monumentenzorg, Marlieke Damstra via monumenten@barneveld.nl. Ook zal in het najaar een speciale avond voor monumenteneigenaren worden georganiseerd waarin het thema duurzaamheid centraal staat.

Basisschoolleerlingen bezoeken het gemeentearchief


Op avontuur met... een educatief project van museum, bibliotheek en gemeente-archief

Schaapherder Hendrik Bouwheer en burgemeester August Nairac leren elkaar kennen in 1868. Ondanks het leeftijd -en standsverschil werden zij vrienden. Ze waren beide geïnteresseerd in geschiedenis en in archeologie. Kinderen uit groep 5 en 6 van de basisschool maken kennis met deze twee lokale historische figuren aan de hand van een verhaal.

Bouwheer en Nairac hebben veel archeologische voorwerpen op de Veluwe gevonden. Aan deze vondsten ligt het Veluws Museum Nairac ten grondslag. Daarnaast verzamelden zij verhalen en schreven zij boeken over de geschiedenis van Barneveld.


Met deze twee hoofdpersonen gaan we in dit project terug naar de negentiende eeuw en worden er vergelijkingen gemaakt met de tegenwoordige tijd.

Oud nieuws?

Naast lessen op school brengen leerlingen ook een bezoek aan de Bibliotheek Barneveld, het Gemeentearchief Barneveld en het Museum Nairac. Bij het gemeentearchief leren ze wat een archief nu eigenlijk is en waarom je oude papieren zou willen bewaren. Wie heeft er nog iets aan de krant uit 1919? Dat is toch oud nieuws? Ook leren ze op een andere manier naar foto’s te kijken. Wat voor kleren dragen de mensen, welke voertuigen zie ik op de foto, en zo voort. Op deze manier kunnen ze gaan inschatten hoe oud een foto zou kunnen zijn en maken ze zelf een tijdlijn.

In het depot van het archief mag niemand zomaar binnengaan. De kinderen die op bezoek komen, mogen dat wel. Daar krijgen ze hele oude stukken te zien, lezen ze het oude nieuws in de krant en bedenken ze wat er allemaal in het archief van de gemeente zou kunnen zijn opgeslagen.

Scholen die geïnteresseerd zijn in dit project kunnen contact opnemen met Nathalie Alblas van Museum Nairac via nalblas@nairac.nl.

Bewerking van de archieven van het gemeentebestuur over de periode 1818-1947 afgerond

In 1818 werden de gemeenten Barneveld, Garderen en Voorthuizen samengevoegd tot één gemeente Barneveld. De bewerking van de archieven van het gemeentebestuur over de periode 1818 tot 1948 is nu afgerond. Het archief bevat alle oude administratieve handelingen van de gemeente. Met gebruik van de toegang in de vorm van een archiefinventaris kunnen onderzoekers en geïnteresseerden de archiefstukken raadplegen op de studiezaal van het gemeentearchief.


Hiermee is het archief van het gemeentebestuur tot 1990 nu beschikbaar voor raadpleging.

Gemeentebesturen en andere overheden zijn wettelijk verplicht om hun archieven in goede, geordende en toegankelijke staat te bewaren.
Deze worden overgedragen aan de gemeente-archivaris. Deze stelt daarna de stukken beschikbaar voor onderzoek door iedereen die dat wil.
De archiefstukken blijven voor de toekomst bewaard in de archiefruimtes van het gemeentearchief.

Uit de krant van 100 jaar geleden

In de Barneveldse Krant van donderdag 22 mei 1919 stond dit berichtje: men was blij dat er een aansluiting zou komen van de spoorlijn Ede-Nijkerk op de lijn Amersfoort-Apeldoorn. Deze lijnen kruisten elkaar bij het huidige station Barneveld Noord, waar de stations Barneveld-Voorthuizen (op de lijn Amersfoort-Apeldoorn) en Barneveld-Kruispunt (op de lijn Ede-Nijkerk) gelegen waren. In 1937 werd de verbindingsboog aangelegd en verviel het tracé van Barneveld-Kruispunt naar Nijkerk. De lijn liep voortaan van Ede naar Amersfoort, maar een directie verbinding naar Arnhem is er tot nu toe niet gekomen.

Barneveld-Kruispunt: de lijn Ede-Nijkerk gaat hier over de lijn Amersfoort-Apeldoorn. De foto is genomen in 1934, in de richting

van Amersfoort.

Veranderde bezoektijden Vereniging Veluwse Geslachten

De vrijwilligers van de Vereniging Veluwse Geslachten zijn aanwezig in de studiezaal van het gemeentearchief op de donderdagen in de even weken van 09:00 uur tot 13:30 uur. Zij zijn dan aanwezig om uw vragen op genealogisch vlak te beantwoorden of u op weg te helpen in uw onderzoek.