Mesolithische vindplaats Voorthuizen

In de gemeente Barneveld wordt net als in een groot deel van Nederland flink gebouwd. De ontwikkeling van woonwijken en bedrijventerreinen, maar ook de wegen die daarbij horen, moet aan de vraag naar woningen en bedrijvenkavels tegemoet komen. Alvorens er gebouwd gaat worden, wordt er archeologisch onderzoek uitgevoerd. In deze gemeente, en dan de afgelopen maanden vooral in Voorthuizen, leidt dat vaak tot prachtige resultaten!

Archeologen aan het werk bij de Steentijd-opgraving. (Foto: P. Kloosterman, gemeente Barneveld)

De afgelopen paar weken is de ontdekking van een bijzondere vindplaats in het tracé van de nieuwe rondweg al herhaaldelijk in het nieuws geweest. Op een locatie dichtbij korfbalvereniging Spirit in Voorthuizen werd een vindplaats uit de Midden-Steentijd ofwel het Mesolithicum aangetroffen. In deze periode leefden de mensen als jagers/verzamelaars, waarbij ze tijdelijke kampementen opsloegen. De resten die zijn teruggevonden wijzen o.a. op het maken van vuur en het bewerken van vuursteen tot allerlei wapens en gereedschap.


Dat laatste is vastgesteld op basis van kleine vuursteenflinters van ca. 1 cm groot, die door middel van het zeven het zand in vakken eruit zijn gehaald. Op de foto zijn enkele van die vakken al uitgenomen, de rest moet er nog stuk voor stuk in plastic bakken geschept worden.

Het veldwerk is inmiddels afgerond en de komende maanden zullen de vondsten en informatie over deze bijzondere vindplaats door de archeologen worden bestudeerd en uitgewerkt.

Harselaar-Zuid fase 1A

Voordat de eerste bedrijven zich op het nieuwe bedrijventerrein Harselaar-Zuid fase 1a konden vestigen, vond daar in 2015 een opgraving plaats. Eind 2018 verscheen daarvan het wetenschappelijke rapport. Naast enkele erven uit de IJzertijd (ca. 800 tot 12 voor Chr.) leverde dit onderzoek een erf uit 12e/13e eeuw op, dat heel waarschijnlijk in verband kan worden gebracht met het wildforstersgoed Wedinchem. Dit is de boerderij van een door de Graaf van Gelre aangestelde wildbeheerder en wordt genoemd in historische bronnen.


In oktober 2018 werd in museum Nairac het wetenschappelijke rapport aangeboden aan wethouder De Kruijf en een publieksboekje aan wethouder Van de Burgwal. Het publieksboekje geeft een verhelderde blik op de resultaten van het onderzoek. Mocht u prijs stellen op een kosteloos exemplaar van het boekje, dan kunt u een mailtje met uw adres sturen naar p.kloosterman@barneveld.nl sturen.

Publieksboekje over de opgraving in Harselaar-Zuid, geschreven door Elly van der Velde.

Archeoloog op de bomkrater, herkenbaar als donkere ronde verkleuring. (foto: Econsultancy B.V.)

Kromme Akker-Zuid

Sinds november vorig jaar wordt er opgegraven op de Kromme Akker-Zuid in Voorthuizen. In het gebied ten noorden van de Wikselaarseweg zullen het nieuwe dorpshuis, een school, een sporthal en huizen gebouwd worden. In dit gebied was geen sprake van een nederzetting met boerderijen, maar meer van de zone rond nederzettingen. Er zijn spiekers en kuilen met aardewerk aangetroffen, die vermoedelijk uit de IJzertijd (800 – 12 v. Chr.) stammen. Daarnaast een bijgebouw uit vermoedelijk de Middeleeuwen (450 – 1500 na Chr.). Interessant zijn ook de karrensporen, die de mogelijke voorganger van de Wikselaarseweg vormen.


Verrassend was het aantreffen van meerdere inslagkraters van vliegtuigbommen uit de Tweede Wereldoorlog. Nu worden deze wel vaker aangetroffen in de gemeente, maar vaak worden ze dicht in de buurt van spoor- of rijkswegen gevonden. Het gaat hier dus om reeds ontplofte bommen, die geen gevaar opleverden voor de archeologen. De scherven van de bommen zijn verzameld en zullen door een specialist worden bekeken, zodat meer over de herkomst van de bommen kan worden achterhaald. In het kader van 75 jaar bevrijding in 2020 vormt deze vondst een mooie aanleiding om hier in Voorthuizen aandacht aan te schenken. Daarom een oproep: wie kan er meer vertellen over deze vliegtuigbommen?

Heeft u meer informatie: stuur dan een email naar p.kloosterman@barneveld.nl.