Hans van Daalen blij met variant A1-A30

“Hier hebben wij ons hard voor gemaakt”

Tijdens het bestuurlijk overleg MIRT op donderdag 26 november heeft minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een bestuurlijke voorkeur uitgesproken voor de oplossingsrichting Sober+ (spreek uit SoberPlus). Hiermee volgt zij het advies van de bestuurlijke partners provincie Gelderland en gemeente Barneveld/Regio Foodvalley. Wethouder Hans van Daalen is zeer tevreden met de variant voor de vernieuwde aansluiting A1-A30: “Inhoudelijk zit er heel veel in waar wij ons als gemeente Barneveld hard voor hebben gemaakt”, reageert hij. Sober+ zorgt voor een betere doorstroming op de A1 en A30. In deze oplossingsrichting blijft de aansluiting met de N301 grotendeels behouden.

Tussenstap in de besluitvorming Het uitspreken van de bestuurlijke voorkeur door de Minister is een tussenstap in de besluitvorming. Voordat de minister een voorkeursalternatief kan vaststellen – wat een formele status heeft – is een nog iets verdere uitwerking van Sober+ nodig. De minister streeft ernaar om in het eerste kwartaal van 2021 het voorkeursalternatief vast te stellen en opdracht te geven voor de volgende fase (planuitwerking). Het voornemen is dat de bestuurlijke partners dan ook een bestuursovereenkomst ondertekenen.

Planning Over het moment waarop het knooppunt kan worden aangepakt, durft de wethouder nog geen uitspraken te doen. “Dat hangt ook af van het proces rond de aanpak van het klaverblad Hoevelaken waarbij ook de A1 tussen Hoevelaken en Barneveld wordt verbreed. Er wordt uitgezocht hoe beide projecten op elkaar kunnen inhaken. Wel kan ik zeggen dat ik erg blij ben met de voortgang van dit project. Normaal gaat daar meer tijd overheen. We zijn nu ook al een aantal jaar bezig, maar alle planningen zijn tot nu gehaald. Dat biedt dus goede hoop voor de toekomst." Meer informatie? Wilt u meer informatie lezen over het project of u inschrijven voor de digitale nieuwsbrief, zie: www.mirtverkenninga1-a30.nl.

Hoe het begon

Begin 2019 heeft de Minister van Infrastructuur en Waterstaat het besluit genomen voor de MIRT-verkenning A1-A30. Doelstelling was te onderzoeken welke problemen er zijn op de A1 en A30 ter hoogte van aansluitingen Barneveld en Voorthuizen en welke maatregelen getroffen kunnen worden. Vanaf juni 2019 zijn adviesbureaus Royal HaskoningDHV, Infram en BUCK aan de slag gegaan met de onderzoeken. De MIRT-verkenning wordt uitgevoerd in samenwerking met het Ministerie, Rijkswaterstaat, provincie Gelderland en de gemeente Barneveld (namens de Regio Foodvalley).

Van 18 oplossingsrichtingen naar Sober+ Begin 2020 zijn 18 denkbare oplossingsrichtingen onderzocht op hun effecten. Dit resulteerde in zes kansrijke oplossingsrichtingen die nader zijn onderzocht en beoordeeld. Dit resulteerde uiteindelijk in één oplossingsrichting die door de partijen werd gezien als de meest kansrijke. Dit was de oplossing met de werktitel ‘Sober’. Uit oogpunt van verkeersveiligheid en doorstroming was het nog wel noodzakelijk om deze oplossing nog op enkele punten aan te passen. Met als resultaat Sober+, deze heeft vier optimalisaties ten opzichte van Sober. De eerste twee optimalisaties zijn nodig om de verkeersveiligheid te verbeteren (zie nummer 1 en 2 op de kaart).

 1. Aanpassing invoegen A1-A30 Bij Sober moet het verkeer vanuit Amersfoort met twee rijstroken invoegen op de enkele rijstrook van de A30 (N301). De optimalisatie in Sober+ is om het verkeer komend vanaf de A30 (N301) met één rijstrook rechts in laten voegen met de twee rijstroken komend vanaf de A1 Amersfoort. Hiervoor is een extra viaduct over de A1 nodig. Deze aanpassing leidt tot een overzichtelijkere situatie voor de weggebruiker.
 2. Afrit richting Terschuur vervalt De oplossingsrichting Sober heeft een korte opeenvolging van twee afritten op de A1: een aparte afrit richting Ede en direct daaropvolgend een aparte afrit richting Terschuur. Dit leidt tot een kans op verkeerd rijden. Omdat de afrit richting Terschuur met bebording niet goed aangekondigd kan worden, komt in Sober+ deze aansluiting te vervallen. De optimalisaties 3 en 4 hebben naar verwachting een extra positief effect op zowel de doorstroming als op de verkeersveiligheid (nummer 3 en 4 op de kaart).
 3. Ruime verbindingsboog Ede-Apeldoorn Bij Sober was de verbindingsboog Ede-Apeldoorn zodanig ontworpen dat het verkeer 50 km/u kan rijden. De optimalisatie in Sober+ is een ruimere verbindingsboog zodat het verkeer 70 km/u kan rijden. Dit leidt tot minder grote snelheidsverschillen en een betere doorstroming.
 4. Verbreding A1 loopt langer door De verbreding van de A1 naar 3 rijstroken loopt verder naar het oosten door tot 1,5 kilometer voorbij aansluiting 16 Voorthuizen. Dit voorkomt filevorming tussen aansluiting 15 Barneveld en aansluiting 16 Voorthuizen.

Wat wijzigt er wel en niet bij Sober+?

 • Van Amersfoort naar Ede: de krappe bocht wordt vervangen door een ruime bocht.
 • Van Amersfoort naar Terschuur: deze verbinding komt te vervallen en verkeer moet omrijden*.
 • Van Apeldoorn naar Ede: via een viaduct voegt deze verbinding vanaf rechts in op de A30.
 • Van Apeldoorn naar Terschuur: deze verbinding blijft ongewijzigd.
 • Van Ede naar Amersfoort: deze verbinding voegt met 2 rijstroken in op de A1.
 • Van Ede naar Apeldoorn: er komt een nieuwe verbindingsboog langs het bedrijventerrein.
 • Van Terschuur naar Amersfoort: deze verbinding voegt met 2 rijstroken in op de A1.
 • Van Terschuur naar Apeldoorn: deze verbinding komt te vervallen en verkeer moet omrijden*. * Omrijden kan via de eerstvolgende aansluiting op de A30 (Barneveld-Noord) of de A1 (Voorthuizen).