Op naar een veilige jaarwisseling

Net als de andere feestdagen in 2020 is ook Oud en Nieuw dit jaar anders dan anders. We vieren de jaarwisseling dit jaar zoveel mogelijk thuis, in klein gezelschap. We moeten het doen zonder tradities als feestjes, vuurwerk, carbid en vreugdevuren. De reden is dat we de druk op de zorg kunnen verminderen door de feestdagen in kleine kring door te brengen.

Vuurwerk

Elk jaar zorgt vuurwerk tijdens de jaarwisseling voor extra drukte op de spoedeisende hulp en bij huisartsenposten in heel Nederland. Afgelopen jaar werden op 31 december 2019 en 1 januari 2020 1300 mensen behandeld voor vuurwerkletsel. Maar ook hulpverleners zoals politie en boa’s moeten tijdens de jaarwisseling vaak optreden bij vuurwerkincidenten. Omdat de zorg en de hulpdiensten momenteel hun handen vol hebben aan de maatregelen rondom corona, heeft het kabinet een verbod op vuurwerk ingesteld.

Handhaving Ondanks het vuurwerkverbod krijgt de politie meer meldingen over overlast. De politie en handhavers houden de komende tijd extra toezicht tegen het gebruik van vuurwerk. Bij een overtreding wordt proces-verbaal opgemaakt en volgt een boete. Ervaart u overlast van vuurwerk, weet u iemand die (illegaal) vuurwerk verkoopt, bezit of in huis opslaat, bel de politie via 0900-8844 of doe een melding via Misdaad Anoniem.nl, tel. 0800-7000.

Klein vuurwerk wel toegestaan Het verbod op het verkopen en afsteken van vuurwerk geldt voor al het ‘oudejaarsvuurwerk’. Klein vuurwerk als sterretjes en knalerwten (categorie F1) is wel toegestaan. Dit vuurwerk is het hele jaar te koop en mag vanaf twaalf jaar oud worden gebruikt. Meer informatie over de landelijke regels rondom vuurwerk is te vinden op rijksoverheid.nl/vuurwerk.

Carbid en vreugdevuren De Rijksoverheid heeft de besluitvorming over het schieten met carbid overgelaten aan de gemeenten. In de gemeente Barneveld is het schieten met carbid binnen de bebouwde kom of langs de openbare weg volgens de APV in principe niet toegestaan, tenzij er een ontheffing is verleend. De gemeente Barneveld heeft besloten dit jaar geen ontheffingen te verlenen tijdens de jaarwisseling en volgt daarmee de lijn van het vuurwerkverbod.

Ook bij carbidschieten bestaat immers de kans op letsel, zeker wanneer meer onervaren personen dit gaan afsteken als alternatief voor vuurwerk. Daarnaast komen bij het carbidschieten vaak grotere groepen samen. Dat is vanwege de kans op verspreiding van het virus niet wenselijk. Om dezelfde reden verleent de gemeente dit jaar ook geen ontheffing voor vreugdevuren. Inwoners die een ontheffing hebben aangevraagd, hebben hierover bericht ontvangen

Inkopen doen

Bent u van plan om inkopen te doen voor Kerst of de jaarwisseling? Of gaat u voor de uitverkoop? Vermijd dan zoveel mogelijk de drukte. Voorkom dat u ziek wordt of andere mensen ziek maakt. Het coronavirus is namelijk niet weg.

Hondenpoepbakken afgesloten rond oud en nieuw

Op dinsdag 29 en woensdag 30 december worden alle blauwe hondenpoepafvalbakken gesloten. Dit doen we om eventuele vuurwerkschade zoveel mogelijk te voorkomen. Op maandag 4 januari worden alle bakken weer opengemaakt.

Helpt u mee? We vragen u om de zakjes hondenpoep mee te nemen en thuis in de grijze bak voor restafval te deponeren. Deze bak wordt weer geleegd tussen maandag 11 en vrijdag 15 januari. Bewoners van appartementen kunnen de zakjes deponeren in de ondergrondse restafvalcontainers.