Handle with care – snelle steun na huiselijk geweld

Extra aandacht op school na geweld

Politie, leerplicht en basisscholen in de regio West Veluwe Vallei hebben onlangs het samenwerkingsconvenant ‘Handle with care’ getekend. Hierdoor kunnen zij kinderen nog beter ondersteunen die thuis geweld meemaken. De politie kan de school waar het kind op zit sneller inlichten als een kind huiselijk geweld heeft meegemaakt.

Kinderen die getuige zijn van geweld tussen hun ouders merken daar bijna altijd iets van. Ouders denken en hopen vaak ten onrechte dat zij hun problemen goed weten te verbergen voor hun kinderen, omdat kinderen boven liggen te slapen of in een andere ruimte spelen. Getuige zijn betekent dat deze kinderen het geweld zien of horen en geconfronteerd worden met de gevolgen ervan, zoals de stress van hun ouders of politie die ter plaatse komt.

Negatieve effecten

De langdurige stressvolle omstandigheden als gevolg van huiselijk geweld kunnen negatieve effecten hebben op het welzijn, het gedrag en de ontwikkelingen voor kinderen. Kinderen die geweld meemaken vertonen (al dan niet op de lange termijn) meer gedragsproblemen en ervaren meer problemen in de omgang met leeftijdsgenoten. Ook hebben zij een grotere kans op het ontwikkelen van symptomen zoals depressiviteit en angst. Naast emotionele en gedragsproblemen kunnen kinderen ook klachten krijgen zoals hoofdpijn, buikpijn en concentratieproblemen.

Extra aandacht op school Omdat kinderen veel tijd doorbrengen op school, is dat de plek waar veel gedaan kan worden aan het herstel van kinderen. Leerkrachten kunnen zorgen voor een veilige omgeving door hen steun te bieden. Steun van een betrouwbare volwassene om met hun gevoelens om te gaan, kan een belangrijke bijdrage leveren aan het voorkomen van de hiervoor genoemde problematieken. Maar veel leerkrachten weten niet dat een kind thuis geweld meemaakt. Daar komt met Handle With Care dus verandering in.

Handle with care De politie geeft na een incident met geweld aan de leerplichtambtenaar en school door dát er iets is gebeurd, zonder te vertellen wát er is gebeurd. Leerkrachten kunnen de leerling zo beter steunen, bijvoorbeeld door niet bestraffend te reageren op huiswerk dat niet af is of met wat extra aandacht. Zo voelt het kind zich gehoord en gezien. Kinderen die thuis geweld meemaken voelen zich vaak alleen met hun ervaringen. Ze gaan de volgende dag gewoon naar school. Door een seintje te krijgen weten leerkrachten dat een kind thuis geweld heeft meegemaakt.

31 scholen in de gemeente Barneveld De gemeenten Barneveld, Ede, Nijkerk en Scherpenzeel (regio West Veluwe Vallei) gaan als eerste regio in Nederland starten met deze methode. In totaal doen 131 scholen mee. Alle 31 scholen met kinderen tot 12 jaar doen mee in de gemeente Barneveld. Het is heel erg belangrijk dat kinderen bij huiselijk geweld snel steun krijgen. Leerkrachten kunnen die steun sneller bieden voor hun leerlingen, wanneer scholen meedoen met Handle with Care. Wij zijn daarom als gemeente blij dat alle 31 scholen in de gemeente Barneveld meedoen met dit project.”, aldus wethouder Didi Dorrestijn-Taal.

Onderzoek Handle with Care is een initiatief van Augeo Foundation. Augeo-directeur Mariëlle Dekker: “Uit onderzoek blijkt dat snelle steun voor kinderen die huiselijk geweld meemaken cruciaal is. Veel kinderen krijgen posttraumatische stressklachten. School is voor deze kinderen een extra belangrijke, veilige plek. Als ze daar steun ervaren, kan dat hun veerkracht versterken en de schade van geweld helpen beperken.”