Cultuureducatie in de lift

Steeds meer kinderen in de gemeente Barneveld maken kennis met kunst en cultuur. Op school bestaat cultuureducatie uit lessen muziek, dans, beeldende kunst, drama/theater, erfgoed of schrijven/literatuur. Cultuureducatie draagt bij aan persoonlijke ontwikkeling, historisch besef en de vorming van een eigen identiteit. Het stelt jonge mensen in staat om hun talenten te ontplooien. En ook belangrijk: cultuureducatie is leuk! De gemeente Barneveld wil zoveel mogelijk kinderen al tijdens hun basisschooltijd kennis laten maken met cultuur.

In de gemeente Barneveld werken scholen, culturele aanbieders en de gemeente actief samen op het gebied van cultuureducatie. In het Convenant Cultuureducatie hebben zij hierover gezamenlijk afspraken gemaakt. Dit najaar zou de ondertekening van het convenant op een feestelijke manier plaatsvinden. Corona gooide roet in het eten. Maar de samenwerking is volop bezig: cultuureducatie zit in de lift!

5700 kinderen toegang tot cultuur

Gert Bomhof is al jaren verbonden aan het onderwerp ‘cultuur’ in de gemeente Barneveld, waarvan de laatste tijd in de functie van ‘Cultuurcoach educatie’. Hij vertelt: ”Scholen kunnen keuzes in cultuureducatie maken. Er zijn losse, eenmalige workshops en series van lessen over één thema. De workshops en series hebben te maken met muziek, dans, beeldende kunst, drama/theater, erfgoed of schrijven/literatuur. Deze workshops en lessen staan allemaal op de website www.cultuureducatiebarneveld.nl. Die website legt de verbinding tussen vraag en aanbod door middel van een digitaal cultuurmenu met de keuze uit ruim 120 verschillende onderwerpen, zogenaamde ‘cultuurkaarten’. Op iedere kaart staat een ander onderdeel waar scholen voor kunnen kiezen. Ruim 5700 kinderen in alle groepen van 27 basisscholen binnen de gemeente Barneveld krijgen op die manier via hun school toegang tot cultuureducatie in de volle breedte. De scholen die zijn aangesloten bij het convenant hebben een eigen inlogcode om toegang te krijgen tot de volledige informatie over de lessen en workshops. Alle aangeboden workshops en lessen worden gegeven door vakkundige docenten. Zij werken bij lokale culturele instellingen en organisaties of zijn zelfstandig professional. De scholen financieren de lessen voor een groot deel zelf vanuit hun reguliere subsidie van de overheid. De gemeente geeft boven op hun eigen investering nog eens €2,50 per leerling.”

Gert Bomhof

Joke van de Laar--van der Pijl

Samenwerking waardevol

Joke van de Laar-van der Pijl is directeur van Kindcentrum De Hoeksteen/De Vlindertuin. Groepen van haar school hebben zich ingeschreven voor een voorstelling van een poppentheater en deden mee aan lessen streetdance. In de werkgroep Cultuur en Onderwijs dacht zij mee over de vorm en inhoud van cultuureducatie in Barneveld. Joke: ”Cultuur is verrijkend voor iedereen. Het maakt (het) leven leuker. Hoe mooi is het om kinderen met zoveel verschillende aspecten van cultuur in aanraking te brengen, naast alles wat er op school geleerd wordt! De samenwerking op het gebied van cultuureducatie is waardevol. Er zijn veel verschillende organisaties die hierin participeren, zoals de bibliotheek, het theater, de muziekschool en het onderwijs. ”Gert Bomhof vult aan: “Na het vaststellen van een ambitieuze visie met Plan van Aanpak in 2019, zijn we in januari 2020 gestart met het voeren van gesprekken met de directeuren van alle basisscholen in de gemeente. Daarnaast spraken we ruim 20 professionele, lokale aanbieders die in staat zijn een goed en verantwoord educatief aanbod te creëren. Ze zijn allemaal terug te vinden op de website!”

Cultuureducatie bloeit op

Dat cultuur leeft, is ook te zien aan de cijfers van de website www.cultuureducatiebarneveld.nl. Die stijgen nog elke week. Er zijn al meer dan 1360 bezoekers op de website geweest, die in bijna 3820 bezoeken hun keuze maakten en al tientallen workshops of lessen reserveerden. Er waren aanvragen voor 100 workshops en maar liefst 968 lessen. Daarmee zijn inmiddels bijna alle basisscholen in Barneveld, Voorthuizen, Garderen, Terschuur, Zwartebroek en Kootwijkerbroek gestart met lessen/workshops van onder andere beeldende kunst, dans, theater, muziek en erfgoed. Het cultuuraanbod op de website is in ontwikkeling en wordt af en toe uitgebreid of vernieuwd. Zo vinden er ook gesprekken plaats met muziekverenigingen om het aanbod van muzikale lesseries en workshops verder te verbreden. Natuurlijk blijft de gemeente evalueren met het onderwijs om te kijken of het aanbod nog passend is. Daarnaast wordt ook gedacht over eventuele aanvullingen en uitbreidingen op het gebied van Kunst & Techniek, Natuureducatie en Filmeducatie. Het is belangrijk om samen met scholen te kijken hoe het aanbod nog beter kan aansluiten bij de thema’s die daar actueel zijn.

Genieten, verwonderen, lachen, samenwerken…

Susannah Iseger is één van de aanbieders van cultuureducatie. Ze is theatermaker, dramadocent en regisseur van toneelgroep WIK. Voor de scholen geeft ze allerlei dramavormen waarin de kinderen kennismaken met theater en toneelspelen. Desgewenst maakt ze een workshop op maat voor een school. Susannah staat helemaal achter het Convenant Cultuureducatie. “Sinds de lancering van de website is in een paar maanden tijd gebleken hoe groot de behoefte is aan cultuureducatie. In deze korte tijd hebben al acht scholen één of meerdere lessen bij mij aangevraagd. Dankzij de samenwerking tussen alle partijen is cultuureducatie voor iedereen toegankelijk. Als ik steekwoorden zou moeten noemen die aangeven wat cultuureducatie voor kinderen kan betekenen, schiet het volgende mij te binnen: Genieten, verwonderen, wat voel ik, wat kan ik, groeien, spelen, kind zijn, lachen, samenwerken en bijdragen. Kortom: 1001 redenen om cultuureducatie te koesteren en te blijven ontwikkelen!”

Foto: Workshop streetdance

Ga het avontuur aan!

Joke van de Laar: “Tegen alle scholen die nog geen gebruik hebben gemaakt van het grote cultuuraanbod zou ik willen zeggen: Ga het avontuur aan! Er is een breed aanbod. Alle disciplines van cultuur zijn vertegenwoordigd. De website is heel toegankelijk en geeft het brede aanbod perfect weer. Ik hoop dat veel kinderen het plezier van wat cultuur te bieden heeft, gaan ervaren!

André van de Burgwal: "Cultuur binnen en buiten school verbinden"

Wethouder André van de Burgwal: “Ik ben er trots op dat de cultuureducatie in onze gemeente zo sterk ontwikkeld is. Er is een ijzersterk programma. De samenwerking tussen aanbieders, scholen en de gemeente werpt zijn vruchten af. En wat ik heel mooi vind om te zien, is dat cultuureducatie breed wordt opgepakt. Scholen van alle denominaties maken gebruik van het cultuurmenu. Mijn ambitie is om de binnenschoolse cultuureducatie meer te verbinden met cultuureducatie buiten schooltijd. Kinderen kunnen op school aan verschillende soorten van kunst en cultuur ruiken. Wellicht ontdekken zij iets dat hen echt aanspreekt. Ze kunnen hier dan in hun vrije tijd mee verdergaan. Bijvoorbeeld door op pianoles te gaan, mee te doen aan theater, of een cursus tekenen te volgen. Als het naschoolse aanbod goed aansluit op wat men in school doet, wordt cultuureducatie op de basisschool een soort opstapje naar actieve buitenschoolse cultuurparticipatie!”