Iedereen ongehinderd op pad met de Ongehinderd app

Blinden of slechtzienden, doven of slechthorenden, mensen die slecht ter been zijn, rolstoelgebruikers of mensen met een assistentiehond… iedereen wil kunnen genieten van een dagje uit of een avondje op stap. Maar waar zijn de leukste en de best toegankelijke locaties in de gemeente Barneveld?

In Nederland heeft 10 tot 15% van de mensen een functiebeperking. Op 1 januari 2017 werd de aangepaste Wet Gelijke Behandeling Chronisch Zieken en Gehandicapten van kracht. Dit betekent dat alle gebouwen met een publieke functie toegankelijk moeten zijn of dat ze aanpassingen moeten treffen om toegankelijk te worden.

Ongehinderd app

De gemeente Barneveld en de landelijke organisatie Ongehinderd werken sinds kort samen aan een toegankelijke gemeente voor inwoners en bezoekers. “Ongehinderd heeft een app en een website waarmee mensen met een lichamelijke beperking altijd en overal inzicht krijgen in de toegankelijkheid van bijvoorbeeld openbare gebouwen, winkels en horecagelegenheden”, vertelt Gerard de Nooij, directeur van Ongehinderd. Gerard liep op zijn 23ste door een motorongeval een dwarslaesie op. Nu hij gebruik maakt van een rolstoel, ervaart hij letterlijk welke drempels er in het alledaagse leven zijn. Hij besloot niet bij de pakken neer te gaan zitten en richtte Ongehinderd op.

Keurmeesters meten locaties op

Het landelijk keuringsteam van Ongehinderd toetst locaties in opdracht van gemeenten en bedrijven. Deze locaties worden toegevoegd in de Ongehinderd App. De gemeente Barneveld heeft het keuringsteam opdracht gegeven om 20 locaties in de gemeente Barneveld te toetsen. Locaties die voldoen aan de norm voor toegankelijkheid ontvangen het Nederlands Keurmerk voor Toegankelijkheid. De keurmeesters van Ongehinderd worden regelmatig getraind zodat ze de juiste kennis hebben van alle doelgroepen van mensen met een beperking. Dat maakt dat de gegevens in de app en op de website betrouwbaar zijn. Daarnaast heeft de app tienduizenden gebruikers die ook hun beoordelingen geven over locaties.


Zelf locaties beoordelen

Op dit moment staan 40 locaties en 16 beoordelingen in de Ongehinderd app voor de gemeente Barneveld. De komende weken worden nog meer locaties toegevoegd. Gerard: “Iedereen kan locaties in de app beoordelen om zo nog meer informatie te verzamelen voor en om ervaringen te delen met andere gebruikers van de app. Zo kan iedereen Ongehinderd op pad in de gemeente Barneveld!”


De Ongehinderd app is gratis te downloaden via de Apple App Store of Google Play Store. Mocht u een andere smartphone gebruiken dan kunt u de toegankelijkheidsinformatie in de webapp in uw browser gebruiken.

Gratis toetsing voor horeca en winkels

Sinds 1 januari 2017 is wettelijk bepaald dat toegankelijkheid van publieke gebouwen een algemene norm is. Dit betekent dat ook horecagelegenheden en winkels toegankelijk moeten zijn. De gemeente Barneveld heeft budget beschikbaar gesteld voor lokale horecaondernemers en winkeliers die hun locatie willen laten toetsen op toegankelijkheid. Zij kunnen zich via ongehinderd@barneveld.nl aanmelden voor een gratis toegankelijkheidstoets.