Denk mee over hoe uw wijk of buurt zonder aardgas kan

De aardgaskraan in Groningen gaat dicht in 2030. Wat betekent dat voor u? Minister Wiebes kondigde eerder dit jaar aan dat in 2030 de winning van aardgas uit Groningen stopt. Al eerder had de rijksoverheid het doel ‘Energieneutraal in 2050’ als stip op de horizon gezet. Dat houdt in dat alle energie die wij in Nederland met elkaar gebruiken, duurzaam moet worden opgewekt.

Een gasloze toekomst: Verkenning Aardgasvrij Barneveld

Er worden de komende jaren stevige beslissingen genomen over hoe vorm wordt gegeven aan de warmtetransitie, zoals dat met een mooi woord heet. De gemeente wil en moet (vanuit de rijksoverheid) meer duidelijkheid geven over hoe we hieraan in onze gemeente vorm geven. Daarom is de gemeente Barneveld, samen met de Woningstichting Barneveld en Alliander, gestart met een Verkenning Aardgasvrij Barneveld. Deze verkenning moet uitmonden in een warmtevisie. Elke gemeente in

Nederland moet zo’n warmtevisie maken.


Wat is een warmtevisie?

De warmtevisie is een startpunt van de warmtetransitie. Het schetst een beeld van hoe de kernen in de toekomst (kunnen) worden verwarmd en met welke buurten, wijken of projecten wordt gestart met het aardgasvrij maken. De warmtevisie gaat in elk geval in op de vragen:

  • Waar past welke duurzame technische oplossing?
  • Waar te beginnen met het aardgasvrij maken?
  • Hoe beginnen met de organisatie en uitvoering hiervan?Denkt u ook mee?

Hoe wijken van het aardgas af kunnen en welke stappen er gezet moeten worden om dit te bereiken, is iets waaraan de gemeente samen met inwoners, de woningstichting en andere betrokkenen wil werken. Aardgasvrij is insteek, maar dat betekent niet dat er geen ruimte is voor andere onderwerpen die in het verlengde hiervan liggen. Stel dat de wegen open moeten voor het aanleggen van een warmtenet, dan kunnen bijvoorbeeld ook meteen herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd aan de weg, het openbaar groen, of iets anders waaraan belang wordt gehecht. De gemeente wil dit gefaseerd oppakken en in 2019 starten in een aantal wijken. Hoe en waar gestart wordt is voor een groot deel afhankelijk van de energie en initiatief vanuit de buurt en bewoners zelf. Denkt u mee?


Wil u zich inzetten voor het maken van een transitieplan voor uw buurt of wijk? Of heeft u hier vragen over?

Meld u of stel uw vragen aan: mevr. K. van Houwelingen (0342-495303 of k.vanhouwelingen@barneveld.nl)

De Glind kiest voor duurzaam


In De Glind werken bewoners en instellingen samen aan een duurzaam dorp. Daarbij wordt veel meer onder duurzaamheid verstaan dan energie of groen. Ook sociaal wil de Glind duurzaam zijn: een dorp gericht op en bijdragend aan de toekomst van kinderen en jongeren.

Regenboogstrategie

Met behulp van de Regenboogstrategie wil het dorp haar doelen bereiken. Zo worden huizen beter geïsoleerd en zijn nieuwe woningen aardgasloos en energieneutraal. Ook groen krijgt veel aandacht met de aanleg van natuurpoelen, een natuurspeelplaats en herbeplanting van het buitengebied met bomen en struiken die er traditioneel veel voorkomen.


Energieneutraal

De Glind wil een energieneutraal dorp worden. Dit houdt in dat er net zoveel energie wordt opgewekt als dat er gebruikt wordt. Zo zijn er ‘Sundiscs’ geplaatst bij het zwembad; het water wordt vanaf nu verwarmd door de zon. Door zoveel mogelijk daken te benutten wordt zonne energie opgewekt. Op donderdag 15 november hebben de bewoners met elkaar gesproken over de mogelijkheid van een eigen buurtmolen.


Educatie

Om jongeren in en rondom De Glind kennis maar ook veel inspiratie en plezier mee te geven over het onderwerp duurzaamheid, organiseren verschillende partijen jaarlijkse activiteiten zoals de boomfeestdag, de oogstdag en de zaterdag­-activiteit ‘Puur Natuur’.

Waterzuivering

Bijzonder is de wijze waarop in de Glind met (afval)water wil omgaan. Door ‘hemelwaterafkoppeling’ gaat alleen nog het afvalwater van huishoudens in het riool. Regenwater kan zo opgevangen worden in de sloot of een natuurpoel. Daarnaast is er een plan om rioolwater te zuiveren met behulp van planten in een kas en een aantal poelen. Planten in deze kas gaan het rioolwater van Achterveld en De Glind, ca. 5000 huishoudens, zuiveren. Dit is een geheel voor Nederland nieuwe methode die minder oppervlakte nodig heeft en geen stank produceert. Plan is verder om naast de kas een recreatiegebied in te richten met een aantal waterplanten. Deze planten zuiveren het water nog na voordat het de Modderbeek instroomt. Het rioolwater gaat dan niet meer naar de waterzuivering.


Samenwerking

Op het gebied van duurzaamheid werken allerlei partijen zoals de gemeente, het waterschap, de duurzaamheidscommissie, organisaties, lokale ondernemers en bewoners samen. Voor De Glind ontstaan er steeds meer kansen om gezamenlijk het dorp en het buitengebied duurzaam en toekomstbestendig in te richten met een aantrekkelijke, groene en verantwoorde leefomgeving als resultaat.


Vragen, meer info of heb je zelf een goed idee

over duurzaamheid? Neem dan contact op met de duurzaamheidscommissie van de belangenvereniging De Glind.

Gemeente Barneveld haalt certificaat en zet in op CO2 reductie


In het gemeentehuis prijkt sinds kort het certificaat van de CO2-prestatieladder aan de muur. De gemeente is beoordeeld door een onafhankelijke organisatie, die heeft gekeken naar hoe de gemeentelijke organisatie omgaat met energie en de manier waarop zij de komen jaren de uitstoot van CO2 wil verminderen. De gemeente heeft een certificaat voor trede 3. De hoogste trede is 5.

De gemeente Barneveld heeft als tweede gemeente in Nederland een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. Wethouder Didi Dorrestijn-Taal heeft namens de gemeentes Harderwijk, Barneveld en Bronckhorst een symbolische estafettestok doorgegeven aan de gemeentes Winterswijk, Berkelland en de stichting Klimaatverbond.

Als tweede gemeente in Nederland heeft de gemeente Barneveld een CO2-bewust certificaat ontvangen voor het behalen van niveau 3 op de CO2-Prestatieladder. De gemeente zet bewust in op duurzaamheid om de aarde zo goed mogelijk door te geven aan volgende generaties. Met het behalen van dit certificaat wordt werk gemaakt van het reduceren van CO2-uitstoot. Voor de eerste drie jaar heeft de gemeente Barneveld zichzelf als doel gesteld om CO2-uitstoot te verminderen met 78%. Het doel is om uiteindelijk CO2 neutraal te worden.


De gemeente Barneveld is, net als de gemeentes Harderwijk en Bronckhorst, na de gemeente Renkum één van de eerste gemeentes in Nederland die een dergelijk certificaat haalt voor trede 3. Samen hebben zij een symbolische estafettestok doorgegeven aan de gemeentes Winterswijk, Berkelland en de stichting Klimaatverbond. Deze gemeentes gaan nu ook aan de slag met de CO2- prestatieladder. De certificering is één van de manieren waarop gemeente Barneveld zelf invulling geeft aan de Energievisie die in 2015 door de gemeenteraad is vastgesteld. Wethouder Didi Dorrestijn-Taal is trots op het behaalde resultaat: “We moeten werken aan een prettige en gezonde leefomgeving voor nu en voor onze toekomstige generaties. Daarom willen we bedrijven en organisaties uit onze gemeente stimuleren om te verduurzamen en zelf ook iets te doen aan CO2-reductie.Om de belasting op het milieu te verminderen, nemen we onze maatschappelijke verantwoordelijkheid. Ook de medewerkers van onze gemeente spannen zich in om een duurzaamheidsslag te maken. Tijdens werksessies met collega’s, kris kras uit de organisatie, wordt een actieplan gemaakt om te komen tot een samen-hangende duurzaamheidsaanpak in de brede zin, waarmee we de komende jaren vooruit kunnen. Iedereen levert een bijdrage aan het waarmaken
van onze ambities.”

Met de CO2-prestatieladder wordt energieverbruik omgerekend naar CO2 per energiestroom.

Met het behalen van het certificaat brengt de gemeente jaarlijks het energieverbruik in kaart. Het gaat om de volgende energiestromen:

  • Gasverbruik,
  • Brandstofverbruik,
  • Elektraverbruik en
  • Zakelijke kilometers.

De CO2-Prestatieladder is als duurzaamheid-instrument toonaangevend in de Nederlandse markt. De CO2-Prestatieladder heeft vijf niveaus, opklimmend van 1 naar 5. Hoe meer een bedrijf zich inspant om CO2-uitstoot te reduceren, hoe hoger de positie op de ladder. Met behulp van de CO2-Prestatieladder wordt er door de gemeente een enorme hoeveelheid energie bespaard. Dit gebeurt door bijvoorbeeld energie groen in te kopen en te kijken naar het vergroenen van dienstvervoer. Het is de bedoeling dat er steeds nieuwe ideeën vanuit de eigen organisatie komen om weer een stap verder te zetten naar vermindering van CO2-uitstoot. Hoe hoger op de ladder, hoe meer ook gekeken wordt naar de partijen in de keten met wie wordt samenwerkt. Bedrijven kunnen de prestatieladder ook in hun voordeel gebruiken bij aanbestedingen.


Wilt u als lokale ondernemer meer wil weten over de CO2-prestatieladder en wat dat voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact op met het Energieloket voor bedrijven (0342-495450 of energieloketondernemers@barneveld.nl) of kijk op de website van de stichting die de ladder beheert: www.skao.nl

Winkeliers houden deuren
dicht om energie te besparen


Een warm welkom begint bij jou. Tijdens de wintermaanden houden winkeliers in Barneveld hun deuren dicht om zo energie te besparen. Met de campagne ‘Een warm welkom begint bij jou’ vraagt de Barneveldse Middenstandsvereniging (BMV) aandacht voor de actie. Met de campagne wordt een oproep gedaan aan het winkelend publiek: Doe onze deur dicht en houd buiten die kou! Deelnemende winkeliers zijn te herkennen aan de campagneposter op hun raam.

Deze duurzame actie kwam in 2013 voor het eerst tot stand in samenwerking met Denktank klimaat & duurzaamheid en de Barneveldse Middenstandsvereniging. Jan Joosten, voorzitter van de BMV: “We hebben deze campagne al eens eerder gedaan tijdens de wintermaanden. Het winkelend publiek gaf toen aan dat zij dit een erg sympathieke actie vonden. Mensen denken er vaak onbewust helemaal niet aan om de deur te sluiten. Door klanten hier op te attenderen besparen onder-nemers niet alleen tot wel tientallen procenten op hun energierekening. Ook is het een stuk beter voor het milieu én blijft de winkel lekker warm. Win-win voor iedereen dus. En dat met zo’n kleine handeling als de deur sluiten.”


Convenant

De gemeente Barneveld heeft de ambitie om in 2050 energieneutraal te zijn. Een grote opgave ligt bij het duurzamer en energiezuiniger maken van bedrijven. Samenwerkende ondernemers-verenigingen en de gemeente omarmen deze ambitie en hebben afspraken hierover vastgelegd in het convenant ‘Samen werken aan een Energieneutraal Barneveld’.

Meer weten? Neem contact op met het Energieloket Barneveld

Ondernemers die meer willen weten over deze actie of over het besparen van energie, kunnen contact opnemen met het energieloket van de gemeente via 0342 495 450. Of stuur een e-mail naar EnergieloketOndernemers@Barneveld.nl. Energieregisseur bedrijven, Joost Straat is telefonisch bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Kijk voor meer informatie op www.energieloketbarneveld.nl.